อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สมบัติทัวร์เปิด 2 เส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ-ลำพูน-ท่าตอน

กลางปีนี้ “สมบัติทัวร์” เปิดเส้นทางใหม่ 2 สาย กรุงเทพฯ-ลำพูน, กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารชาวลำพูน-เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวท่าตอนและอำเภอใกล้เคียงเมืองเชียงใหม่ พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 17.15 น.


นายพิสิษฐ์ สิทธิธนัญชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเทพสมบัติจำกัด ผู้ให้บริการรถทัวร์โดยสารสมบัติทัวร์ เปิดเผยว่า ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. กลางปี 62 นี้ สมบัติทัวร์จะเปิดให้บริการเส้นทางใหม่เพิ่ม 2 เส้นทาง คือ 1.เส้นทางกรุงเทพฯ-ลำพูน รวมระยะทาง 685 กม. แนวเส้นทางเริ่มต้นที่ กรุงเทพฯ ผ่าน จ.นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก, อ.เถิน, อ.สบปราบ, ลำปาง สิ้นสุดปลายทางที่ จ.ลำพูน และ 2.กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รวมระยะทาง 890 กม. โดยมีแนวเส้นทางจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, เชียงใหม่, อ.เชียงดาว, อ.ฝาง สิ้นสุดปลายทางที่บ้านท่าตอนนายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดเส้นทางใหม่นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสาร เนื่องจากปัจจุบันสมบัติทัวร์มีเส้นทางเดินรถแค่ผ่าน จ.ลำพูนเท่านั้น แต่ จ.ลำพูน รถทัวร์ไม่ได้มีจุดต้นทางและปลายทาง ซึ่งที่ผ่านมาผู้โดยสารที่ใช้บริการใน จ.ลำพูน จำนวนมาก จึงต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้เพื่อไม่ผู้โดยสารที่ต้องการโดยสารมาลงและขึ้นรถทัวร์ที่ลำพูนไม่ต้องเดินทางลำบาก ขณะที่เส้นทางท่าตอนมองว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสูงพอสมควร เพราะมีชุมชน ทำให้เกิดการเดินทาง รวมทั้งสามารถเดินทางเชื่อมการท่องเที่ยวไปยังอำเภอใกล้เคียงได้ เช่น บ่อน้ำพุร้อนฝาง อ.เชียงดาว และ อ.ไชยปราการ เป็นต้น

นายพิสิษฐ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการเปิดให้บริการทั้ง 2 เส้นทางนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้สมทัวร์ได้ เพราะจากการศึกษาความเหมาะสมการเปิดทั้ง 2 เส้นทางมีความเป็นได้ในการให้บริการ เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกให้ผู้โดยสารทั้งบุคคลในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ทั้งนี้บริษัทได้เสนอแผนขอเปิดเส้นทางใหม่ทั้ง 2 เส้นทางให้กับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พิจารณาและอนุมติแล้ว บริษัทกำลังหาข้อสรุปมาตรฐานรถ จำนวนรถ เที่ยววิ่ง รอบเวลาให้บริการ และอัตราค่าโดยสาร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29