อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

เปิดถนนใหม่ อุบล-ศรีสะเกษ

เปิดใช้โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว – อุบลราชธานี ตอน อ.ปราสาท – อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 บริเวณสี่แยกนาเจริญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เชื่อม4 ประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว – อุบลราชธานี ตอน อ.ปราสาท – อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 บริเวณสี่แยกนาเจริญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ว่า กรมทางหลวง(ทล.) ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 24  ดังกล่าว ระะยะทางรวม 118.542 กม. วงเงิน 4,924.04 ล้านบาท ให้เป็นทางมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยด้านซ้ายทางได้ก่อสร้างคันทางใหม่ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง  7 ม. ไหล่ทางด้านนอก กว้าง 2.5 ม. ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 ม. ช่วงจุดตัดทางแยกทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 25 ซม.
  
 นอกจากนี้ ทล. ยังดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายประธาน หมายเลข 24 สาย แยกบ้านจาน – อ.เดชอุดม ระยะทาง 44.468 กม. วงเงิน 1,183 ล้านบาท ให้เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งจะก่อสร้างเสร็จในปี 63 และเมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 24 เป็นโครงข่ายทางหลวง 4 ช่องจราจร จนถึงจ.อุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่นอกจากจะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ แล้วยังเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร การขนส่งสินค้า และ อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ทล. ร่วมกันดูแลรักษาสภาพถนน พื้นที่สองข้างทาง และพัฒนาเส้นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดโครงข่ายการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และครอบคลุมมากขึ้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15