อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

"แอร์เอเซีย"เปิดบินศรีลังกาตามปกติ

แอร์เอเชียยังให้บริการเส้นบินศรีลังกาตามปกติ แนะผู้โดยสารที่จะเดินทางออกจากโคลัมโบ เช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เปิด 3 ทางเลือกช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.48 น.


 

 ฝ่ายสื่อสารองค์กร สายการบินแอร์เอเชีย แจ้งว่า แอร์เอเชียยืนยันยังคงให้บริการตามปกติ สำหรับเที่ยวบินเข้าและออก จากท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางออกจากเมืองโคลัมโบ เดินทางมาเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง เพื่อป้องกันความล่าช้าจากมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัย และการให้บริการในการเช็คอิน

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แอร์เอเชียได้เสนอทางเลือก เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงการเดินทาง โดยมีทางเลือกต่อไปนี้1. เปลี่ยนวันเดินทางใหม่ได้หนึ่งครั้ง ในเส้นทางเดียวกัน ภายใน 30 วันตามกำหนดการเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างให้บริการ 2. ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดมูลค่าของค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในครั้งต่อไปกับแอร์เอเชีย ภายใน 90 วันนับจากกำหนดการเดินทางเดิม และ 3. ผู้โดยสารสามารถรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยการกรอก eForm เลือกการคืนเงิน ตามด้วยการยกเลิกเที่ยวบิน (หมวดย่อย 1) และกรอกข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน
สายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ต้องการเดินทาง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ภาคพื้น และเจ้าหน้าที่ของสนามบินอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ผู้โดยสารสามารถติดตามสถานะของเที่ยวบินได้ที่ airasia.com/flightstatus สายการบินยังคงติดตามความเคลื่อนไหว และทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออัพเดทสถานการณ์ให้กับผู้โดยสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือโปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อของเราที่ระบุไว้ใน support.airasia.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14