อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

คลังรับสมัครพิโกพลัส ปล่อยกู้เงินแสนแก้หนี้นอกระบบ

กฎหมายผ่านแล้ว คลังรับสมัครพิโกพลัส ปล่อยกู้แก้หนี้นอกระบบเพิ่มเป็น 1 แสนบาท กู้เกิน 5 หมื่นคิดดอกลดลงเหลือ 28% แถมปรับเกณฑ์ให้ชาวมุสลิมร่วมกู้ได้ จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.59 น.

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า เกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ฉบับใหม่ ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท สามารถขยายวงเงินปล่อยกู้แก่ประชาชนในวงเงินได้เพิ่มจาก  50,000 บาท เป็น 100,000 บาทต่อราย หรือพิโกพลัส ได้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพิ่ม และแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ลดลงได้

“ที่ผ่านมากระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกฯ เพื่อให้รองรับความต้องการทางการเงินของประชาชนที่ต้องการมากขึ้น ซึ่งได้นำเสนอให้ ครม.รับทราบไปแล้ว และปัจจุบัน สศค. ได้ดำเนินการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ลงในในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 เม.ย.62 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.62 เป็นต้นไป” 

สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ได้มีการกำหนดให้เก็บ อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ เพื่อให้รองรับกลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ตามหลักศาสนาอิสลามด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ชาวมุสลิมเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้  รวมถึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบการ ในส่วนวงเงินสินเชื่อและทุนจดทะเบียน  โดยถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ให้กู้ยืมเงินวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหรือเงินลงหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่ให้กู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย (พิโกพลัส) ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหรือเงินลงหุ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ส่วนการคิดดอกเบี้ย หรืออัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ถ้าเป็นวงเงินสินเชื่อส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทแรก ให้เรียกเก็บรวมกันได้ไม่เกิน 36% ต่อปี  แต่ถ้าเป็นวงเงินสินเชื่อส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท  เรียกเก็บรวมกันได้ไม่เกิน 28% ต่อปี ขณะเดียวกัน จะต้องจัดทำรายงานการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และนำส่งมายัง สศค. เป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่ สศค. ได้ปรับปรุงใหม่ และนำส่งงบการเงินประจำปีต่อ สศค. ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 15