อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ครม.เคาะเพิ่มโครงสร้างภาษีไบโอดีเซล6ชนิด

ครม.เคาะปรับโครงสร้างภาษีไบโอดีเซล เป็น 6 ชนิด พร้อมเพิ่มภาษี บี7 บี 20 0.01-0.001% แต่ยันไม่กระทบราคาขายปลีก เพราะต้องช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาปาล์มตก พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.46 น.

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ครม.ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลใหม่ โดยมีการแบ่งช่วงปริมาณไบโอดีเซลที่ผสมในน้ำมันดีเซลเป็น 6 ชนิด จากเดิมมีเพียง 2 ชนิด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ และเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย ประกอบด้วย น้ำมันไบโอดีเซลบี4 น้ำมันไบโอดีเซลบี 7  น้ำมันไบโอดีเซลบี9 น้ำมันไบโอดีเซลบี 14 น้ำมันไบโอดีเซลบี19 และน้ำมันไบโอดีเซลบี24 พร้อมทั้งยังได้เพิ่มภาษีน้ำมันไบโอดีเซล 2 ชนิดเดิม คือ ไบโอดีเซลบี 7 เพิ่ม 0.01 บาทต่อลิตร เป็น 5.99 บาทต่อลิตร  และน้ำมันไบโอดีเซลบี20 ปรับเพิ่ม 0.001 บาทต่อลิตร เป็น 5.153 บาทต่อลิตร  

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการกำหนดโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลใหม่ทั้ง 6 ช่วง จะไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันไบโอดีเซลในท้องตลาดปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการปรับครั้งนี้เพื่อต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเข้ามาเป็นส่วนผสมน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น  ซึ่งโครงสร้างภาษีใหม่นี้จะเพิ่มความสะดวกให้กระทรวงพลังงานกำหนดสัดส่วนของน้ำมันไบโอดีเซลที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลได้คล่องตัว ยืดหยุ่นได้ตามปริมาณน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ  เป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะปลูกปาล์มน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%