อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562

"ซีพี"ดึงคนเก่งทั่วโลกลุยไฮสปีดเชื่อม3สนามบิน

เครือซีพี ลุยไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน รู้ว่าลงทุนแล้วเสี่ยง แต่ขอทำเพื่อประเทศ ดันไทยเป็นฮับอาเซียน เตรียมดึงคนเก่งทั่วโลก เดินงานให้สำเร็จ พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.55 น.

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสัมมนาเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ จากทุกประเทศทั่วโลกกว่า 400 คนเข้าร่วมประชุม ที่สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมาว่า เหตุผลสำคัญที่เครือฯ เข้าไปลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน แม้จะเป็นการลงทุนที่เสี่ยง และได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ไม่สูง แต่ก็เป็นโครงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และสังคมที่เครือฯยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

นายศุภชัย กล่าวต่อว่า เมื่อเข้าไปลงทุน แม้จะยาก และเสี่ยงสูง แต่เครือฯ จะใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ และดึงคนเก่งจากทั่วโลกมาช่วยกันทำให้สำเร็จ เพราะโครงการนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานแรกของอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) ซึ่งจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง(ฮับ) ของอาเซียน และสามารถส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านในแถบ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามให้เติบโตไปพร้อมๆ กันได้แบบยั่งยืน

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นหัวใจสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเมือง ซึ่งจะกระจายความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สู่ทุกชุมชน และคนไทยจะได้ประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ และการนำความรู้มาพัฒนาคน สร้างงานในยุค 4.0 ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้จะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้การเข้าถึงบริการของผู้เปราะบาง เช่น ผู้พิการ ต้องคิดถึงเป็นอันดับแรก รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น พลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าจะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการชดเชยคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะให้ลดลงทุกปี และเข้าสู่ศูนย์ในปี 73.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32