อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

เปิดดีลจบ'ค่าโง่ทางด่วน' ขยายอายุสัมปทานให้ BEM

"บอร์ดกทพ." อนุมัติผลเจราจาระงับข้อพิพาทกับ "บีอีเอ็ม" ขยายอายุสัมปทานให้ เร่งเจราจา "สตง." ไม่บันทึกข้อพิพาทเป็นการหนี้ เชื่อจากนี้กทพ.จะแข็งแกร่งกว่าเดิม พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.05 น.

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 ให้ กทพ. ชดเชยรายได้ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ เอ็นอีซีแอล (NECL) ในเครือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม (BEM) รวมดอกเบี้ย ในเรื่องนี้ นายสุรงค์ บูลกุล ประธานคณะกรรมการ(บอร์ด)การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด กทพ. ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการเจรจาของคณะอนุกรรมการเจราจาฯ กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ซึ่งมีนายปกรณ์ อาภาพันธ์ กรรมการใน บอร์ดกทพ. เป็นประธาน เพื่อยุติข้อพิพาททั้งหมด กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม โดยผลการเจรจาสามารถลดมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทลงได้ จากเดิมประมาณ 1.3 แสนล้านบาท  เหลือประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาท ด้วยเงื่อนไขสำคัญคือ

1.การขยายอายุสัมปทานออกไปเป็นเวลา 30 ปี จากเดิม 37 ปี นับจากวันสิ้นสุดในแต่ละสัญญาของ 3 สัญญา ได้แก่ 1.1 ทางด่วนขั้นที่ 2 (A,B,C ) จากเดิมสิ้นสุดเดือนมี.ค.2563 เป็นสิ้นสุดเดือนมี.ค.2593 1.2 ทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนต่อขยายส่วนดี จากเดิมสิ้นสุดเดือนเม.ย. 2570 เป็นเดือนเม.ย.2600 1.3 ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด จากเดิมสิ้นสุดในเดือนก.ย.2569 เป็นสิ้นสุดเดือนก.ย.2599 

2. ปรับค่าผ่านทางเป็นแบบอัตราคงที่ 10 บาท ทุก 10 ปี 

3.สัดส่วนรายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ กทพ.60% และบีอีเอ็ม 40%

4.บีอีเอ็มจะต้องลงทุน 31,500 ล้านบาท ก่อสร้างและปรับปรุงทางด่วนขั้นที่ 2 เป็นทางด่วน 2 ชั้น (double deck) จากด่านประชาชื่น-อโศก ระยะทาง 17 กม. รูปแบบเป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมสร้างทางขึ้น-ลงบริเวณจตุจักรเชื่อมกับสถานีกลางบางซื่อ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและปรับปรุงการบริการของทางด่วนขึ้นที่ 2 ที่เต็มขีดความสามารถแล้ว ด้วยการติดตั้งระบบ EMV (Europay, MasterCard และ Visa) เพื่อลดการสะสมปริมาณจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่ง double deck จะดำเนินการได้หรือไม่จะต้องได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่จะใช้เวลาดำเนินการ 2 ปีก่อน โดยเอกชนต้องรับความเสี่ยงไป หากไม่ได้รับการอนุมัติระยะเวลาสัมปทานจะลดลงเหลือ 15 ปี ซึ่งเขียนแนบท้ายไว้ในสัญญาแล้ว 

5.บีอีเอ็มจะต้องลดค่าผ่านทางช่วงอาจรงค์-บางนา (S1)ลง 50% ในรูปแบบปีต่อปี 

อย่างไรก็ตามผลการเจราจรดังกล่าวถือว่าได้ข้อยุติ แต่ยังไม่สิ้นสุด เพราะอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนั้นจากนี้ กทพ. จะเร่งนำผลการเจรจาเสนอกระทรวงคมนาคมโดยเร็วที่สุด เพราะล่าช้ามามากแล้วและดอกเบี้ยก็เดินทุกวันๆละ300.000บาท ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายสุรงค์ กล่าวว่า สำหรับข้อห่วงใยเรื่องการบันทึกหนี้ ซึ่งที่ปรึกษาทางบัญชีการเงินและกฎหมายยืนยันแล้วว่าไม่ใช่เป็นหนี้และจะไม่มีการบันทึกลงในบัญชีของกทพ.ว่าเป็นหนี้ โดยตนจะทำหน้าที่ไปเคลียร์กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายในสัปดาห์นี้ให้ชัดเจนว่ากทพ.และบีอีเอ็มจะไม่มีหนี้ซึ่งกันและกันแล้ว ทั้งนี้การที่สามารถระงับข้อพิพาททั้งหมดได้จะทำให้กทพ.ดำเนินอีกหลายโครงการได้ตามแผนที่วางไว้โดยไม่มีภาระหนี้ และเชื่อว่าจากนี้ไปกทพ.จะมีสภาพองค์กรที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เพราะหมดสภาพภาระหนี้แล้ว ซึ่งจะมีอนาคตที่แจ่มใสมีความสามารถในการกู้เงินดำเนินโครงการต่างๆได้เองมากขึ้น หวังว่า ครม.จะพิจารณาให้กทพ.ผ่านมรสุมนี้ไปได้ ส่วนที่ว่าจะทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการนำเสนอของกระทรวงคมนาคม ซึ่งตนไม่ทราบ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 53