อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

ทช.เพลีย!!เก็บป้ายโฆษณา5หมื่นป้ายต่อปี

  สถิติการเก็บป้ายโฆษณาในเขตทางทช. ปี 2561 จำนวน 47,867 เอาผิดผู้กระทำผิดได้ไม่ถึง 10 ราย เพิ่มงานเจ้าหน้าที่เป็นภาระเก็บ ป้ายโฆษณาบ้านจัดสรรย่านชานเมืองมากสุด พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.04 น.


นาย เสฏฐพงษ์  ทองประภา  วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมทางหลวงชนบท (ทช.)เปิดเผยว่า   สถิติการเก็บป้ายโฆษณาในเขตทางทช.ว่า ปี 2561 เก็บได้จำนวน 47,867 ป้าย- ปี 2562 (ข้อมูลเดือน ม.ค. - เม.ย. 62) 11,963 ป้าย  หรือเฉลี่ยเดือนละ4,000 ป้ายซึ่งแต่ละปีไม่ต่างกัน   ตามมาตรา72 แห่งพ.ร.บ.ทางหลวงผู้กระทำผิดติดตั้งป้ายในเขตทาง จะมีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3ปี   ทช.จึงไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณาอยู่แล้วยกเว้นป้ายบอกทาง    อย่างไรก็ตามแม้สถิติการเก็บป้ายของเจ้าหน้าที่จะมีจำนวนมาก  แต่สถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดโดยสำนักบำรุงทาง(สบร.)  ตั้งแต่ปี 2560 - 2562  ได้เพียง 6 รายเท่านั้น  ปี 60 จำนวน 4 ราย ปี 61 จำนวน 1 ราย ปี 62จำนวน 1 ราย   เนื่องจากต้องจับกุมการกระทำผิดซึ่งหน้า

นายเสฏฐพงษ์ กล่าวต่อว่า  แม้ป้ายโฆษณาที่ติดตามข้างทางทช.จะไม่พบว่าเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ  แต่ก็ถือว่าผิดพ.ร.บ. ทางหลวง  และพบว่าพื้นที่เขตทางในกรุงเทพฯ  และปริมณฑล เก็บป้ายโฆษณาได้มากสุดย่าน ถนนราชพฤกษ์ถนนนครอินทร์ ถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤษ์ ถนนกัลปพฤกษ์  ที่ตั้งของหมู่บ้านจัดสรร เป็นป้ายชั่วคราวมาติดตั้งตามเสาไฟฟ้าและมักติดตั้งคืนวันศุกร์   โดยเจ้าหน้าที่ของทช.จะออกเก็บป้ายสัปดาห์ละ2 วัน โดยจะใช้วิธีสุ่มไม่ซ้ำวันในรอบสัปดาห์ ซึ่งบางครั้งดักซุ่มเพื่อจับกุมแต่ไม่สามารถจับได้   ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นป้ายโฆษณาปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น การจับเก็บป้ายกลายเป็นภาระหนักของทช.ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่แทนที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปทำงานด้านดูแลปรับปรุงทาง รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องสถานที่เก็บป้ายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะนำไปเก็บไว้ ที่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแต่ละพื้นที่ และเมื่อมีจำนวนมากก็ต้องทำลายทิ้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม้ในป้ายจะระบุว่าเป็นโฆษณาของบริษัทไหนซึ่งสามารถไปเอาผิดกับเจ้าของได้แต่ปรากฏว่าตามกฏหมายจะเอาผิดได้กับคนที่ไปติดตั้งและต้องเจอแบบซึ่งหน้า และอย่างที่ทราบว่าคนติดตั้งไม่ได้เป็นเจ้าของธุริกิจที่ระบุในโฆษณานั้นๆอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเห็นตัวเลขจับกุมผู้กระทำผิดน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนป้ายที่เก็บได้ในแต่ละปีอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เคยผลักดันเพื่อออกเป็นกฏหมายโดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) แล้ว แต่ไม่ผ่านการตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยยังคงเอาผิดได้เฉพาะบุคคลที่ดำเนินการติดตั้งดังนั้นจึงเห็นการติดและปลดป้ายโฆษณาในเขตทางอยู่ประจำขณะที่ภาคธุรกิจมองว่าได้ผลหลังจากติดป้ายแม้จะต้องถูกปลดป้ายภายในไม่กี่วันแต่ก็คุ้มค่า

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29