อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

กทท. อัด 413 ล้านอัพเกรดท่าเรือเชียงแสน

กทท. ทุ่มงบ 413 ล้านบาท พัฒนาศักยภาพท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมเจรจาจีน เพื่อส่งออกเม็ดพลาสติกให้ได้ภายในปี 62 นี้ อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.42 น.


เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. ได้วางแนวทางการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) จ.เชียงราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการท่าเทียบเรือแนวดิ่ง โดยทำแผนโครงการพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเชียงแสน วงเงินประมาณ 413 ล้านบาท ได้แก่ การสร้างช่องทางระบายน้ำ (Floodway) เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียภายในแอ่งจอดเรือเป็นแบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กด้านนอก FLOOD WAY ความยาวประมาณ 260 เมตร และความสูงประมาณ 10 เมตรเรือโทกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า พร้อมปรับระดับดาดคอนกรีตให้ต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุดของแม่น้ำกก ความลึกประมาณ 4 เมตร การสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณปากทางเข้าท่าเรือ เพื่อลดการสะสมตะกอนบริเวณปากทางเข้าท่าเรือการปรับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และเพิ่มพื้นที่ท่าเทียบเรือด้านทิศเหนือให้จอดเรือได้พร้อมกัน 10 ลำ จาก 1 ลำเพื่อลดปัญหาพื้นที่เทียบเรือไม่เพียงพอ เป็นรูปแบบโป๊ะคอนกรีตหนา 1.20 เมตร ความยาวประมาณ 140 เมตรตลอดหน้าท่า

เรือโทกมลศักดิ์ กล่าวอีกว่า กทท. ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้าทางน้ำในลุ่มน้ำโขงด้วยเรือขนส่งตู้สินค้า และรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังมณฑลยูนนานประเทศจีนให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาให้จีนเปิดการค้าเสรีให้ท่าเรือสามารถส่งออกสินค้าได้ทุกประเภทจากเดิมส่งออกได้เฉพาะไก่แช่แข็งเท่านั้น โดยระยะแรกมีแนวคิดจะส่งออกเม็ดพลาสติกเนื่องจากจีนตอนใต้มีแหล่งอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้เม็ดพลาสติกจำนวนมาก ซึ่งในเบื้องต้นนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการเรื่องโควต้าส่งออกเม็ดพลาสติกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ส่งไปยังจีนตะวันออก 5 แสนตันต่อปีมาส่งออกไปจีนตอนใต้ผ่านท่าเรือเชียงแสนอย่างน้อย1แสนตันต่อปีคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12