อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

"สคบ."ลงดาบหอพักแหกกฏ โขกค่าน้ำ-ค่าไฟ(คลิป)

สคบ. พร้อมลงโทษหอพัก-ห้องเช่า-อพาร์ทเม้นท์ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศควบคุมราคาค่าน้ำ-ค่าไฟ จำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ   จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น.


นายพิฆเนศ ต๊ะปวง  รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) เปิดเผยว่า   หลังจากที่สคบ.ช่วยเหลือผู้บริโภคด้วยการออกประกาศควบคุมราคาค่าน้ำ-ค่าไฟหอพัก  ห้องเช่า  อพาร์ทเม้นท์ ตั้งแต่ 1 พ.ค.61ที่่ผ่านมาจนถึง มี.ค.62 พบว่า  มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นเท่าตัว หรือประมาณ  511 ราย  โดยมากสุดเป็นเรื่องค่าน้ำค่าไฟสูงเกินไป รองลงมาคือไม่คืนเงินประกัน หรือคืนเงิน แต่มีการหักเงินจำนวนมาก  ซึ่ง สคบ.พร้อมเชิญผู้ประกอบการ หรือเจ้าของหอพัก  ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์แต่ละรายที่ถูกร้องเรียนมาให้ข้อมูล   เพราะหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาไม่ถูกต้องเจ้าของหอพักก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายไม่เช่นนั้นถือว่ามีความผิดจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

" กรณีผู้บริโภคร้องเรียนมาที่สคบ.ก็พร้อมแก้ไขเยียวยากับปัญหาต่างๆ ที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม  เช่น  กรณีเก็บเงินประกันมากเกินไปก็ต้องคืนให้ผู้บริโภค ส่วนค่าน้ำค่าไฟที่เก็บเกินอัตรากำหนดก็ต้องคืนให้กับผู้บริโภค เป็นต้น"นอกจากนี้หากผู้เช่าอาคารที่พักอาศัยหรือผู้บริโภคหากเห็นว่าสัญญาเช่าไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสัญญาปี 61 ก็แจ้งสคบ.ได้ หรือเอาสัญญาไปให้ผู้ประกอบการดูและปรับลดรายละเอียดในข้อสัญญาที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ลง   โดย เชื่อว่าผู้ประกอบการที่ดีจะปฏิบัติตามกฏหมายที่วางไว้ สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เข้าใจว่าร่างสัญญาที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่สามารถเอาสัญญามารับคำปรึกษาที่สคบ.ได้ โดยยื่นเรื่องมาที่กองคุ้มครองผู้บริโภคร่างสัญญาเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาฟรี 

ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอให้ระงับประกาศดังกล่าวไว้ก่อน เพราะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ แต่ศาลไม่ได้คุ้มครองชั่วคราวกฏหมายนี้และให้กฏหมายมีผลใช้บังคับต่อไป    เพราะศาลพิจารณาเบื้องต้นแล้วถ้าไม่ใช้ประกาศนี้จะไม่มีมาตรการอื่นดูแลผู้บริโภค  ส่วนจะเพิกถอนประกาศฉบับนี้หรือไม่ขึ้นกับการพิจารณาของศาลปกครอง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    3%
  • ไม่เห็นด้วย
    97%

บอกต่อ : 75