อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ส่งออกเดือนเม.ย. ต่ำสุดรอบ 2 ปี

พาณิชย์เผยยอดส่งออกไทยเดือนเม.ย. ร่วง 2.57% หลังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและสินค้าบางรายการเทคโนโลยียังล้าหลัง พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.55 น.

.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า  ยอดการส่งออกไทยเดือนเม.ย. 62 มีมูลค่า  18,556  ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นมูลค่าต่ำสุดรอบ 2 ปี และ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.57%  ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,013 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.72%  ทำให้ไทยขาดดุลการค้า 1,457  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เมื่อรวม 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.62)  ส่งออก มีมูลค่า 80,543 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.86%  นำเข้ามูลค่า 79,973ล้านดอลลร์สหรัฐ ลดลง 1.08%  และไทยยังเกินดุลการค้า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้การส่งออกไทยเดือนเม.ย. ติดลบเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันคือ ได้รับผลกระทบจากความยืดเอและรุนแรงของสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ที่เป็นตัวกดดันบรรยากาศการค้าโลกอีกครั้ง รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้าที่หลายประเทศมีการออกกฎระเบียบต่างๆ และการมีผลใชบังคับของการทำเอฟทีเอของประเทศที่เป็นคู่แข่งในการส่งออกของไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตามในส่วนของผลกระทบของสงครามการค้านั้นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์หารือกับภาคเอกชนถึงผลกระทบและสถานการณ์ต่างๆ ก่อนที่จะเสนอแนวทางให้รัฐบาลได้พิจารณารับมือกันต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18