อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

กฟผ.สนองรัฐเต็มสูบซื้อน้ำมันปาล์มดิบครบแสนตัน

กฟผ.ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมอีก 54,700 ตัน ให้ครบจำนวน 100,000 ตัน ตามนโยบายภาครัฐ พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.12 น.

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 มอบหมายให้ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน ส่งมอบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้เร่งดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 100,000 ตัน ภายในเดือนพ.ค. 62 เพื่อเร่งดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 62 มีผู้ยื่นข้อเสนอขายน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านเกณฑ์การเสนอราคาจำนวน 15 ราย คิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 45,300 ตัน และเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว 8 ราย  มีกำหนดการลงนามสัญญาครบทั้ง 15 ราย ภายในวันที่ 27 พ.ค. 62 จะเริ่มการส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบที่คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.62 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ในขั้นต่อไปกฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 149 ราย เข้าแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ ในส่วนที่เหลือจำนวน 54,700 ตัน ในวันที่ 23 พ.ค. 62 โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้วันที่ 23 พ.ค. 62 ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดแข่งขันเสนอราคาวันที่ 28 พ.ค. 62 โรงงานสกัดยื่นเสนอราคาตามปริมาณที่มีสิทธิเสนอขายวันที่ 29 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 31 พ.ค.62 ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ
 
อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ ที่โรงงานสกัดเสนอขาย จะต้องไม่เกินราคากลางที่กรมการค้าภายในกำหนดไว้ที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อโรงงานสกัดส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี และ กฟผ.  ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ โรงงานสกัดที่ชนะการเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบในล็อตแรกจะสามารถเสนอราคาในรอบนี้ได้ หากมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกคงเหลือ หลังจากหักปริมาณน้ำมันปาล์มดิบตามสัญญาซื้อขายในล็อตแรกแล้ว โดยข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. สามารถรับดูได้จากเว็บไซต์ https://bidding.egat.co.th/procure/procure_list.php 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36