อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

กฟผ.สนองรัฐเต็มสูบซื้อน้ำมันปาล์มดิบครบแสนตัน

กฟผ.ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมอีก 54,700 ตัน ให้ครบจำนวน 100,000 ตัน ตามนโยบายภาครัฐ พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.12 น.

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 มอบหมายให้ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน ส่งมอบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้เร่งดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 100,000 ตัน ภายในเดือนพ.ค. 62 เพื่อเร่งดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 62 มีผู้ยื่นข้อเสนอขายน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านเกณฑ์การเสนอราคาจำนวน 15 ราย คิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 45,300 ตัน และเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายแล้ว 8 ราย  มีกำหนดการลงนามสัญญาครบทั้ง 15 ราย ภายในวันที่ 27 พ.ค. 62 จะเริ่มการส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบที่คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.62 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ในขั้นต่อไปกฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 149 ราย เข้าแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ ในส่วนที่เหลือจำนวน 54,700 ตัน ในวันที่ 23 พ.ค. 62 โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้วันที่ 23 พ.ค. 62 ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดแข่งขันเสนอราคาวันที่ 28 พ.ค. 62 โรงงานสกัดยื่นเสนอราคาตามปริมาณที่มีสิทธิเสนอขายวันที่ 29 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 31 พ.ค.62 ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ
 
อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ ที่โรงงานสกัดเสนอขาย จะต้องไม่เกินราคากลางที่กรมการค้าภายในกำหนดไว้ที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อโรงงานสกัดส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี และ กฟผ.  ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ โรงงานสกัดที่ชนะการเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบในล็อตแรกจะสามารถเสนอราคาในรอบนี้ได้ หากมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกคงเหลือ หลังจากหักปริมาณน้ำมันปาล์มดิบตามสัญญาซื้อขายในล็อตแรกแล้ว โดยข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. สามารถรับดูได้จากเว็บไซต์ https://bidding.egat.co.th/procure/procure_list.php 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30