อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ไทยเฮลั่น!! มาตรฐานปลอดภัยด้านการบินทัดเทียมโลก

กพท.เผยมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทยทะลุ 65.07% เกินเกณฑ์ที่ไอเคโอกำหนดแล้ว เผยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าหลังจากไทยโดนปักธงแดง ชี้มาตรฐานทัดเทียมกับ 194 ประเทศทั่วโลก เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.29 น.

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 13-22 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ได้เดินทางมาตรวจสอบยืนยันมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ (Full ICAO Coordinated Validation Mission หรือ Full ICVM) โดยตรวจสอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1.กฎหมายและระเบียบ 2.การจัดการองค์กรกำกับดูแล 3.การออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ 4.การปฏิบัติการบิน 5.ความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน 6.บริการการเดินอากาศ และ 7.สนามบิน

กองสื่อสารองค์กร กพท. แจ้งด้วยว่า ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ระดับประสิทธิผลของการนำมาตรฐานไอเคโอมาใช้บังคับในประเทศ (Effective Implementation หรือ EI) ของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 65.07% ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ไอเคโอกำหนดที่ 60% ทั้งนี้ผลการตรวจสอบดังกล่าว ชี้ชัดว่าในเวลาเกือบ 4 ปี นับแต่วันที่ประเทศไทยได้รับธงแดงเมื่อปี 58 ระดับประสิทธิผลของการนำมาตรฐานไอเคโอมาบังคับในประเทศได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวจาก 34.20%  เมื่อได้รับธงแดงเป็น 41.46%ในระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน และเป็น 65.07% ในอีก 1 ปี 7 เดือนต่อมา ซึ่งถือได้ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการบินของไทยทัดเทียมกับมาตรฐานเฉลี่ยของประเทศสมาชิกไอเคโอ รวม 194 ประเทศทั่วโลกแล้ว

กองสื่อสารองค์กร กทพ. แจ้งอีกว่า ระดับประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ยืนยันถึงความสำเร็จของการแก้ปัญหาด้านการบินพลเรือนอย่างจริงจัง และเป็นระบบ ตลอดจนการสนับสนุนในด้านนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดย กพท. ยังคงเดินหน้าสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมการบินของไทย และเพิ่มระดับประสิทธิผลดังกล่าวต่อไป ให้มาตรฐานของไทย เป็นที่ยอมรับแก่ทุกชาติ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33