อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

ธอส.เปิดตัวสินเชื่อสูงวัย ให้นำบ้านมาตึ้งรับเงินใช้รายเดือน

ธอส.เปิดแล้ว สินเชื่อผู้สูงอายุรับสังคมสูงวัย นำร่อง 1 พันล้าน ให้คนวัยเกษียณนำบ้านที่อยู่อาศัยมาตึ้ง รับเงินไปใช้เป็นรายเดือน เริ่มกู้ได้ 60-80 ปี จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 11.14 น.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รีเวิร์ส มอร์ทเกจ วงเงิน1,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเองและปลอดภาระหนี้ ให้สามารถนำมาจำนองกับธนาคารเพื่อรับเงินเป็นรายเดือนสำหรับการดำรงชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเบื้องต้นกำหนดพื้นที่นำร่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหลักประกันต้องตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมกู้ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 80 ปี และต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ รวมถึงเปิดให้มีการกู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมินและสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่พิจารณารายได้ของผู้กู้ ส่วนการคิดดอกเบี้ยที่ 6.25% ต่อปีตลอดอายุสัญญากู้ โดยมีระยะเวลาขอรับเงินได้นานสูงสุด 25 ปี หรือจนถึงผู้กู้อายุ 85 ปี นอกจากนี้ยังได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี  ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้  0.1% ของวงเงินกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,000 บาทต่อราย และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนองอีกด้วย

“ธนาคารได้แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์เสร็จแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ธนาคารสามารถทำสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ รีเวิร์ส มอร์ทเกจ ได้ เพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของคนไทย โดยลูกค้าที่อายุเกิน 60 ปี สามารถนำสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยของตนเองมาจำนองกับธนาคารเพื่อรับสินเชื่อเป็นรายเดือนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าสนใจมาติดต่อขอกู้มาแล้ว 5 ราย โดยระบุว่าสาเหตุที่เลือกธอส.เพราะมีเงื่อนไขดอกเบี้ยดีกว่า และให้วงเงินกู้สูงกว่าธนาคารแห่งอื่น”

นายฉัตรชัยกล่าวว่า การจ่ายเงินในสินเชื่อรีเวิร์ส มอร์ทเกจ จะให้ผู้กู้เป็นรายเดือน ตัวอย่าง วงเงินกู้ 2 ล้านบาท หากผู้กู้อายุ 65 ปี ระยะเวลาการกู้ 20 ปี จะได้รับเงินจากธนาคารเดือนละ 8,300 บาท หากครบระยะเวลาการกู้ตามสัญญาแล้วสามารถขอชำระหนี้ปิดบัญชี โดยธนาคารจะคำนวณจำนวนเงินเท่ากับวงเงินกู้ที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้กู้ทั้งหมดรวมกับดอกเบี้ยค้างรับ หรือ หากไม่สามารถชำระหนี้ปิดบัญชีผู้กู้ยังมีสิทธิอยู่อาศัยต่อในหลักประกันเดิมได้ตลอดชีวิต หรือสามารถแจ้งความประสงค์ขอกู้เพิ่มได้ โดยขอรับวงเงินที่กู้เพิ่มได้นานสูงสุด 14 ปี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น