อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562

นักลงทุน 'เอิร์ธ' ถก ก.ล.ต. ชะลอซื้อขายหุ้น

นักลงทุนรายย่อย บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ เดินทางขอเข้าพบผู้บริหาร ก.ล.ต.ทบทวน เเก้ไข และชะลอการซื้อขายชั่วคราว วันที่ 1 ก.ค.นี้ พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11.01 น.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 เวลา10.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านักลงทุนรายย่อยบมจ.เอ็นเนอร์ยี่เอิร์ธ เดินทางขอเข้าพบผู้บริหารก.ล.ต. ทบทวนเเก้ไข และชะลอการซื้อขายชั่วคราวภายหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทร่กำหนดให้หุ้นที่ถูกเอสพีมากกว่า3 เดือนและหุ้นที่จะให้ออกจากตลาดจะต้องมีการซื้อขายในวันที่ 1 ก.ค.62 นี้ 

ทั้งนี้นักลงทุนไม่ต้องการให้ซื้อขายได้ขายหุ้นดังกล่าว เนื่องจากเป็นการเปิดให้มีการใช้ข้อมูลภายในสร้างความได้เปรียบในการซื้อขายหุ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อนักลงทุนทั่วไป เพราะไม่มีข้อมูลงบการเงิน รวมทั้งผลโหวตของผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 ไม่ต้องการให้มีการซื้อขายชั่วคราวด้วยคะแนนเสียง 99.6% แสดงว่า มีผู้ต้องการให้มีการซื้อขายไม่ถึง 1% เท่านั้นขณะเดียวกันจะเกิดการตกใจขายอย่างรุนแรงเพราะการเอาหุ้นที่กำลังฟื้นมาขายพร้อมกันกับหุ้นที่ตายแล้วจำนวนมาก จะทำให้ราคาหุ้นที่กำลังฟื้นตกต่ำตามไปด้วย และการเปิดให้มีการซื้อได้เฉพาะบัญชีแคชบาลานช์ แต่ขายได้ทุกบัญชี ทำให้ซื้อยากขึ้นกำลังซื้อจะน้อยกว่ากำลังขายแน่นอน ราคาหุ้นจะตกต่ำลงมากเกินควร

ขณะเดียวกันเปิดช่องให้มีการสร้างข่าวเท็จ เพื่อหลอกลวงนักลงทุนไม่มีข้อมูลงบการเงินที่ช่วยในการตัดสินใจให้เข้าซื้อหุ้นที่ตายแล้ว และขายหุ้นดีที่ติดมือในราคาต่ำเกินไป และเปิดโอกาสให้มีการเทคโอเวอร์อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งกระบวนการออกกฎหมายที่จะบังคับใช้กฎเกณฑ์นี้ ยังไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อร่างกฎเกณฑ์เสร็จแล้ว จะต้องทำประชาพิจารณ์ก่อน แล้วลงนามจึงจะประกาศใช้ได้คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25