อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

สินค้าเกษตร-ชุมชนรับอานิสงส์บัตรคนจน 3.2 หมื่นล้าน

กรมการค้าภายในเผยยอดใช้จ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐล่าสุด ทะลุ 6.4 หมื่นล้านบาท ปลื้มยอดเงินกว่าครึ่งของที่ใช้จ่าย เป็นการซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 12.41 น.

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61- 26 พ.ค. 62 มียอดการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ทั้งร้านแบบติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี)   และแบบใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ  เช่น ร้านหาบเร่แผงลอย ร้านค้า ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่งในตลาดสด ที่มีอยู่จำนวน 60,873 ร้านค้า จำนวนทั้งสิ้น 64,775.99 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องอีดีซี รวม 61,973.92 ล้านบาท และร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันรวม 2,402.65 ล้านบาท
 
“ยอดใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตั้งแต่เปิดโคงรการจนถึงปัจจุบัน รวมแล้วประมาณ 20 เดือน มีวงเงินใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละกว่า 3,200 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้ได้กระจายลงลึกถึงระดับฐานราก ทำให้ร้านค้าในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้านค้ามีความเข้มแข็ง และยังเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน เป็นที่พึ่งของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่สามารถมาเลือกซื้อสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดได้”
 
นายวิชัยกล่าวว่า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐยังมีส่วนช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าในชุมชน โดยปัจจุบันสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกว่า 50% เป็นสินค้าจากเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน หากคิดเป็นมูลค่าการจับจ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จะมีเม็ดเงินประมาณ  32,000 ล้านบาท ที่เข้าไปช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน เป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้เป็นอย่างดี 
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมฯ ยังได้เข้าไปช่วยเหลือร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจัดกิจกรรมและเชื่อมโยงการยกระดับเครือข่ายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจัดให้มีการอบรมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  พร้อมทั้งเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่มีวางจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งได้จัดระดับภาคไปแล้ว ที่ภาคเหนือ ที่จ.พิษณุโลก ภาคกลาง จ.ชลบุรี และกำลังจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.ขอนแก่น ภาคใต้ จ.สงขลา  


“กรมฯ มั่นใจว่า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จะเป็นร้านทางเลือกที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนทั่วไป เพราะมีจุดเด่นที่ร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ หรือร้านสะดวกซื้อไม่มี ก็คือ ความเป็นชุมชน การเป็นเพื่อนบ้าน และยังมีสินค้าจากเกษตรกร สินค้าชุมชน สินค้าข้ามภาค มาจำหน่าย โดยกรมฯ เชื่อว่ายอดการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป”
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28