อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

สรรพสามิตรับ 9 เดือนจับคนทำผิด 2.4 หมื่นคดี

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต จับผู้กระทำผิดแล้วกว่า 2.4 หมื่นคดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 370.89 ล้านบาท เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 16.21 น.

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 62 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 – 13 มิ.ย.62 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 24,642 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 370.89 ล้านบาท

ทั้งนี้แยกเป็นสุรา จำนวน 14,364 คดี ค่าปรับ 131.39 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 6,745 คดี ค่าปรับ 148.51 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 607 คดี ค่าปรับ 5.24 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,198 คดี ค่าปรับ 36.96 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 72 คดี ค่าปรับ 1.47 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,157 คดี ค่าปรับ 22.67 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 499 คดี ค่าปรับ 24.65 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 228,479.077 ลิตร ยาสูบ จำนวน 353,107 ซอง ไพ่ จำนวน 25,117 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 970,973.670 ลิตร น้ำหอม จำนวน 27,400 ขวด และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,117 คัน

ทั้งนี้หากประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 35