อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

คปภ.ชงประกันภัยบัตรคนจน จ่ายเบี้ย5-7บาทคุ้มครอง1แสน

คปภ.ชงประกันภัยบัตรคนจน ให้ รมว.คลังใหม่พิจารณา คุ้มครองเจ็บตายสูงสุด 1 แสน จ่ายเบี้ยประกัน 5-7 บาท ให้รัฐช่วยซื้อ หรือให้คนเลือกซื้อได้เอง อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.35 น.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ได้เตรียมเสนอให้ รมว.คลัง คนใหม่ พิจารณาการจัดทำแบบประกันอุบัติเหตุรายย่อยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ โดยรูปแบบจะคิดค่าเบี้ยประกันเป็นรายเดือนๆ ละ 5-7 บาท ให้ความคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต รวมถึงกรณีการทุพพลภาพสูงสุด 1 แสนบาท  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการทำประกันภัยมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

“ที่ผ่านมา คปภ.ได้หารือกับสมาคมประกันวินาศภัยในการจัดทำแบบประกันภัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้ว และเตรียมเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มสวัสดิการให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรูปแบบการชำระเบี้ยอาจมี 2 ทางเลือก คือ ให้รัฐบาลเป็นคนจ่ายเบี้ยให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯทุกคน หรือเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯเข้ามาทำประกันแบบภาคสมัครใจ โดยนำวงเงินในบัตรสวัสดิการไปซื้อแบบประกันนี้ได้ แต่ไม่บังคับใครจะซื้อหรือไม่ก็ได้ ส่วนการคิดเบี้ยประกันเบื้องต้นอาจตกเดือนละ 7 บาท แต่ถ้ามีคนทำกันจำนวนมากเป็นล้านคนราคาอาจถูกกว่านั้นเหลือไม่ถึง 5 บาท”

นอกจากนี้ คปภ.จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับสังคมผู้สูงอายุใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบบำนาญ แบบเงินรายงวดตลอดชีพ และแบบประกันภัยการดูแลระยะยาว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร ให้ครอบคลุมพืชผลหลากหลายประเภทมากขึ้น และการประกันภัยทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38