อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

พาณิชย์ถกรพ.เอกชน353 รายวันนี้

พาณิชย์เชิญโรงพยาบาลเอกชน 353 รายมาทำความเข้าใจแนวทางประกาศกกร. พร้อมบทลงโทษหากคิดค่ายา-บริการแพงเกินจริง อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.01 น.

 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ เวลา 9.00 น. กรมจะเชิญโรงพยาบาลเอกชน 353 ราย มาชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.62 รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว นอกจากนี้ ยังจะชี้แจงให้ทราบถึงแนวคิดการทำโรงพยาบาลธงฟ้า หรือโรงพยาบาลติดดาวด้วย ที่ขณะนี้กระแสสังคมให้การสนับสนุนมาก
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33