อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

จับตาครม.ไฟเขียวแผนจัดการน้ำระยะยาว 20 ปี

ที่ประชุมครม.เตรียมหารือถึงวาระเศรษฐกิจคลังชงทำบันทึกความเข้าใจเปิดเส้นทางขนส่งลุ่มน้ำโขง และสทนช.เสนอร่างแผนจัดการน้ำ 20 ปี อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.31 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม. วันที่ 18 มิ.ย.นี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดนเพิ่มเติม ภายใต้พิธีสาร 1 ของความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580)

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาค ตะวันออก (สกพอ.) เสนอร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2562 (ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.2560) 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23