อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

รัฐบาลชี้ราคาสินค้าเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น

ที่ประชุมครม.รับทราบราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน ราคาดีขึ้น รับเป็นเพราะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเห็นผล อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 17.57 น.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ในการประชุมครม.วันที่ 18 มิ.ย.62 ได้คุยกันถึงราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีราคาที่ปรับตัวดีขึ้น โดยมีสาเหตุเพราะการรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ได้เข้ามารับซื้อ เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมที่จะขายให้กับผู้ส่งออกรายใหญ่เท่านั้น แต่พอมีกกลไลนี้ขึ้นมาก็ทำให้เกิดการแข่งขันจนส่งผลให้ราคาดีขึ้นมาก และนอกจากนี้ยังมีความต้องการในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะยางพารา เดิมใช้ยางพาราในประเทศปีละประมาณ 500,000 ตัน แส่งออก 4 ล้านตัน แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เข้าไปส่งเสริมก็ทำให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ขณะที่ราคาปาล์มนั้น ล่าสุดราคาผลปาล์มดิบมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.30 – 3.50 บาท ส่วนน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 19.75 – 20.00 บาท เป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมใช้ไบโอดีเซล และการดูดซับราคาส่วนเกินเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าของกฟผ. ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเชื่อว่า หากยังมีการดำเนินการต่อไปในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ราคาปาล์มขยับตัวดีขึ้นแน่นอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17