อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

รีบเที่ยว-รีบช้อปด่วน ลดหย่อนภาษีได้ถึงสิ้นเดือน

สรรพากร จี้เร่ง ช้อป-กิน-เที่ยวด่วน หลังมาตรการช็อปช่วยชาติ เที่ยวลดหย่อนภาษี จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้ว ยันหมดแล้วหมดเลย อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 18.46 น.

รายงานข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่10 มิ.ย. 62 เรื่องการลดหย่อนภาษีเงินได้จากการใช้จ่ายท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองและในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยสามารถนำรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.62 -30 มิ.ย. 62 มาหักลดหย่อยภาษีได้ โดยรายจ่ายท่องเที่ยวเมืองรองหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 20,000 บาท และจังหวัดที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวเมืองรองได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยรวมหักลดหย่อนรวมทั้งเมืองรองและไม่เมืองรองได้ไม่เกิน 20,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องเป็นการซื้อสินค้าตั้งแต่ 30 เม.ย.62 -30 มิ.ย.62 เช่นกัน

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 นายเอกนิติ ได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเว้นการเก็บภาษีจากรายจ่ายที่ซื้อหนังสือทุกประเภท หรือค่าบริการหนังสือทุกประเภทที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยข้อ 2 ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องซื้อหนังสือทุกประเภท หรือรับบริการหนังสือทุกประเภทที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เกิน 15,000 บาท โดนต้องซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62

“มาตรการภาษีทั้งหมดที่ออกมา เพื่อต้องการช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ขยายตัวชะลอลง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากในต่างจังหวัดให้ดีขึ้น ซึ่งเบื้องต้นหากครบกำหนดจะไม่มีการขยายมาตรการลดหย่อยภาษีท่องเที่ยวเพิ่มอีกแล้ว ดังนั้น จึงขอให้เร่งเดินทางท่องเที่ยวภายในวันที่กำหนด”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 26