อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีกลางเข็นเบิกจ่ายงบทะลุเป้า 8เดือนใช้แล้ว2.13ล้านล้าน

“บัญชีกลาง”เข็นเบิกจ่ายงบประมาณปี 62 ทะลุเป้า เผย 8 เดือน ราชการตะลุยใช้เงิน 2.13 ล้านล้านบาท เกิน 1.86% ส่วนงบลงทุนฉลุย 4.09 แสนล้านบาท พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16.11 น.

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 รอบ 8 เดือนของปีงบประมาณ 62 ( ต.ค. 61-พ.ค. 62) มีการใช้จ่ายไปแล้ว 2.13 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นคิด 71.19% ของวงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 1.86% โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำใช้จ่ายแล้ว 1.72 ล้านล้านบาท หรือเป็น 73.28% ของวงเงินงบประมาณ 2.35 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 0.95% 

ที่สำคัญรายจ่ายลงทุน กรณีไม่รวมงบกลางมีการใช้จ่ายแล้ว  4.09 แสนล้านบาท คิดเป็น 73.65% ของวงเงินงบประมาณ 5.55 แสนล้านบาท  สูงกว่าเป้าหมาย 5.22%  ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายแล้ว 1.93 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 56.66% ของวงเงินงบประมาณ 3.4 แสนล้านบาท

“กรมบัญชีกลางยังคงติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านทีมเร่งรัดของกรมฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้คำปรึกษาและได้กำชับให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ป้องกันไม่ให้งบประมาณของหน่วยงานถูกพับไป”  
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24