อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

ตลท.เปิดรายชื่อ 16 หลักทรัพย์ให้ซื้อขายหลังถูกเอสพีนาน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (เอสพี) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน และเข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้  พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.35 น.

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (20 มิ.ย.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราว 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.62 จำนวน 16 หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (เอสพี) ต่อเนื่องนานเกินกว่า3 เดือน และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายนับตั้งแต่ถูกขึ้นเครื่องหมายเอสพี โดยเมื่อครบระยะเวลาการเปิดซื้อขายดังกล่าว หรือตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.62 เป็นต้นไป  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว และขึ้นเครื่องหมายเอสพี จนกว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง 16 หลักทรัพย์ข้างต้นถูกเอสพี มานาน จึงขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีเงินสด (แคช บาลานซ์) และขึ้นเครื่องหมายอยู่ระหว่างการเปิดซื้อขายชั่วคราว(เอ็นซี) กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขาย รวมทั้งขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อขาย เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับ 16 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5), บมจ.บลิส-เทล (BLISS), บมจ.บางกอกสหประกันภัย (BUI), บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO), บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH), บมจ.จี สตีล (GSTEL), บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC), บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC), บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  (KC), บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG), บมจ.โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR), บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO), บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง (STHAI), บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF), บมจ.เคเทค คอนสตรัคชั่น (KTECH) และ บมจ.วีรีเทล (WR)

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงเนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้ว และจะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24