อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

รอรัฐบาลใหม่ฟันธง เก็บภาษีบาปกัญชา-บุหรี่ไฟฟ้า-เบียร์0%

สรรพสามิตจัดแพ็คเกจภาษีบาป กัญชา บุหรี่ไฟฟ้า เบียร์ไร้แอลกอฮอล ภาษีสุขภาพความเค็ม ไขมัน รอชงให้รัฐบาลใหม่ฟันธง พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 20.02 น.

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯกำลังจัดทำรายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ทั้งแผนปฏิบัติการ เป้าหมายจัดเก็บรายได้ แผนเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารายการใหม่ ซึ่งมีทั้งการเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล ภาษีสรรพสามิตกัญชา ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ไฟฟ้า ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น ภาษีความเค็ม ภาษีความมันในอาหาร มาตรการภาษีสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ เสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา

“แม้ที่ผ่านมากรมฯจะมีการผลักดันการเก็บภาษีสรรพสามิตสำเร็จไปหลายเรื่อง แต่ยังมีเรื่องที่ยังต้องรอระดับนโยบายจากรัฐบาลใหม่มาช่วยพิจารณา เพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงบางเรื่องก็จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการทำด้วย เช่นกับกระทรวงสาธารณสุข”

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า แนวทางการจัดเก็บเบียร์แอลกอฮอล์ 0% จะมีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดพิกัดภาษีใหม่สำหรับภาษีเบียร์ไร้แอลกอฮอลโดยตรง เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี และป้องกันไม่ให้เยาวชนไปทดลองดื่ม เนื่องจากปัจจุบันเบียร์แอลกอฮอล 0% ยังเก็บภาษีในอัตราเดียวกับน้ำอัดลม ซึ่งเสียในอัตราต่ำเพียง 14% อีกทั้งยังไม่สามารถเก็บภาษีเหมือนเบียร์ทั่วไปที่เก็บ 22% บวกกับภาษีปริมาณดีกรีแอลกอฮอลได้ เนื่องจากมีแอลกอฮอลผสมไม่ถึง 0.5% ตามกฎหมาย
 
ส่วนการเก็บภาษีความมันและความเค็มในอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภาษีเพื่อดูแลสุขภาพ โดยกรมฯอาจเลือกเก็บภาษีจากสินค้า ขนม อาหารที่มีไขมันและความเค็มผสมในปริมาณสูงก่อน เพราะถือเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคร้ายแรงที่ไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี) แก่เด็กและเยาวชน ที่ชอบกินขนมขบเคี้ยว โดยเบื้องต้นจะใช้แนวทางคล้ายกับการเก็บภาษีจากความหวาน แต่ต้องรอความชัดเจนเพราะการวัดค่าความเค็มทำได้ยากต้องอาศัยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่การเก็บภาษีสรรพสามิตกัญชา และบุหรี่ไฟฟ้า ถือจะเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เนื่องจากตอนนี้กัญชา และบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ได้เปิดใช้เพื่อการพาณิชย์อย่างถูกกฎหมาย  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 27