อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

'หุ่นยนต์'จ่อแย่งงานคนอาเซียน ส่อ'ตกงาน'สูง28ล้านคน

คาดในปี 73 แรงงานอาเซียนส่อตกงาน 28 ล้านคน ไทยในฐานะประธานอาเซียนเตรียมชงรัฐมนมนตรีทำแผนรับมือหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานคน ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 17.38 น.

 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับนานาชาติ  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย ว่า ได้ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีอาเซียนจัดทำแผนรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยีในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  (4ไออาร์)  ที่มีต่อแรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพในอาเซียน เนื่องจากมีการประเมินว่าในปี 2573 คาดการณ์ว่าผลของการเข้ามาระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) หรือรถยนต์มาทดแทนแรงงานมนุษย์ทำให้แรงงานทั่วโลก 375 ล้านคนอาจต้องเปลี่ยนอาชีพหรือตกงาน โดยจำนวนนี้เป็นแรงงานในอาเซียน 28 ล้านคน
 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของไทย ได้มีการประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนในประเทศแล้ว และในวาระการเป็นประธานอาเซียน สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย ซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานในส่วนของภาคธุรกิจของอาเซียน ได้เสนอให้มีการจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยเป็น 1 ใน 5 ประเด็นผลักดันด้านเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมของอาเซียนสู่อนาคต 


“การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดอาชีพที่ใช้ระบบดิจิทัลเป็นพื้นฐาน ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิต แต่จากการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้คาดการณ์ว่าแรงงานประมาณ 375 ล้านคนทั่วโลกอาจต้องเปลี่ยนอาชีพภายในปี 2573 สำหรับอาเซียนปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออาชีพประมาณ 28 ล้านคน ที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในอนาคต”นายบุณยฤทธิ์กล่าว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น