อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ปั้นเกษตรกรเป็นนักรบปลูกกัญชา

ดันศูนย์ไอทีซีแหล่งผลิตสารสกัดกัญชาขายตรงโรงพยาบาล ชี้ความต้องการสูง หลังผลวิจัยรับประกันรักษาหาย จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น.

นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะรองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ กลุ่มกัญชาและสมุนไพร เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนพัฒนากลุ่มกัญชาว่า เตรียมพัฒนาศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือศูนย์ไอทีซี  ที่อยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่างๆ ของกสอ. ให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำสารสกัดกัญชา ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเข้ามาใช้อุปกรณ์ เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ขายตรงให้กับโรงพยาบาล รวมทั้งจะให้ความรู้หลายๆด้าน เช่น การทำตลาด การสกัด การทำระบบ การขนย้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร เป็นนักธุรกิจพันธุ์ใหม่ รองรับนโยบายการทำสกัดสารกัญชา ใช้ทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมาย“นโยบายเรื่องกัญชา พี่น้องเกษตรกรต้องได้ประโยชน์ด้วย ทางกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เร่งปรับศูนย์ภาค เบื้องต้นนำร่อง 3 แห่ง คือ ศูนย์ไอทีซี ภาค 1 จ.เชียงใหม่ , ศูนย์ไอทีซี ภาค 4 จ.อุดรธานี และศูนย์ไอทีซี ภาค 10 จ.สุราษฎร์ธานี ให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือรองรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องเข้ามาใช้ศูนย์ ลักษณะเป็นโรงงานโออีเอ็ม ผลิตขายตรงให้กับโรงพยาบาล เบื้องต้นมีทั้งรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานีที่สนใจ รวมทั้งสถาบันโรคผิวหนัง และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ก็สนใจด้วยเช่นกัน เพราะมีผลวิจัยระบุว่า ถ้าใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาอย่างถูกต้องจะดีขึ้นได้”   

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 30