อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

สหภาพแรงงานฯขสมก.เร่งแผนปฏิรูปรถเมล์ 

 สหภาพแรงงานฯขสมก. เข้าพบอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพรุ่งนี้  จี้เร่งแผนปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ ขอไฟเขียวออกใบอนุญาตเดินรถให้ ขสมก. 24 เส้นทางที่วิ่งทับซ้อนเอกชน หลังเคลียร์รถร่วมแล้ว    อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 17.54 น.นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยว่า วันที่ 26 มิ.ย. นี้ จะไปยื่นหนังสือถึงนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เรื่องขอความคืบหน้าการปฏิรูปเส้นทางและให้เร่งรีบออกใบอนุญาตเส้นทางเดินรถ เนื่องจากตามที่กระทรวงคมนาคมพิจารณาการปฏิรูปเส้นทางเดินรถในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมกำหนดเส้นทางให้ ขสมก. เดินรถบริการประชาชน จำนวน 137 เส้นทาง จากทั้งหมด 269 เส้นทาง เพื่อให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูแก้ไของค์กร

นายวีระพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับ 137 เส้นทาง แบ่งเป็น เส้นทางที่ ขสมก. เดินรถรายเดียว 96 เส้นทาง  และ เส้นทางที่มีความเดินรถ ขสมก. ร่วมกับเอกชน 41 เส้นทาง โดย 41 เส้นทาง จะมี 9 เส้นทางที่ ขบ. อยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการที่เหมาะสมมาเดินรถต่อไป ส่วนอีก  33 เส้นทางนี้ขสมก. ได้หารือกับสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง (รถร่วม ขสมก.) และ สมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชน เบื้องต้นพบว่า ขสมก. ต้องการให้ ขบ. ออกใบอนุญาตให้เส้นทาง รวม 24 เส้นทาง ได้แก่ สาย 34, 39, 60, 11, 2, 25, 1, 4, 77, 20, 68, 75, 105, 140, 70, 80, 80ก, 84, 7ก, 515, 18, 70, 97 และ 203 โดยทั้ง 24 เส้นทางนี้เดิมที่เป็นเส้นทางที่ ขสมก. เดินรถอยู่แล้ว แต่ระยะหลังมีเหตุจำเป็นทำให้รถร่วมต้องมาขอเดินรถร่วม 

นายวีระพงษ์ กล่าวอีกว่า ขณะที่อีก 9 เส้นทางที่เหลือต้องเจรจาหรือหาแนวทางดำเนินการต่อไป รวมทั้งหามาตรการเยียวยาเอกชนที่ ขสมก.ได้นำเส้นทางที่เดินรถร่วมกันมาเดินรถรายเดียวด้วย อย่างไรก็ตามสหภาพฯ ขอให้อธิบดี ขบ. เร่งดำเนินการออกใบอนุญาตให้ ขสมก. เดินรถ 137 เส้นทาง เพื่อบริการประชาชน รวมทั้งให้มีการคานอำนาจระหว่างเอกชน และ ขสมก. ไม่ให้เกิดอำนาจต่อรองต่อรัฐบาล และส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29