อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

ถนน"น่าน-หลวงพระบาง"ใกล้เสร็จ5ชม.ถึง

UNESCO เตรียมรับรอง"น่าน"เป็นเมืองรองเชิงอนุรักษ์แห่งแรกของประเทศ ดึงชาวจีน-สปป.ลาวเที่ยวไทยหวังน่านดึงนักท่องเทียวจันมณฑลยูนานผ่านมาทางสปป.ลาวถนนจากน่าน-หลวงพระบางใกล้เสร็จแล้ว อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18.05 น.


นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน เปิดเผยว่า จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาลนั้น ทาง จ.น่านจึงมีแผนผลักดันจ.น่านให้เป็นเมืองรองแห่งแรกของประเทศไทยให้เป็นเมืองสร้างสรรค์เชิงมรดกโลก (Creative City) โดยเป็นการเข้าร่วมเครือข่ายกับเมืองชั้นนำทั่วโลก ภายใต้การรับรองขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถือเป็นการยกระดับตลาดท่องเที่ยวครั้งสำคัญของประเทศ ต่อจาก จ.เชียงใหม่ และจ.ภูเก็ต ซึ่งบรรจุอยู่ไปแล้ว สำหรับสิ่งที่ UNESCO ให้ความสนใจในเมืองน่าน เพราะเป็นเมืองที่ยังมีชีวิตทั้งในแง่วัฒนธรรม สถาปัตย์และวิถีชีวิตเดิมของผู้คนที่ยังคงอยู่และมีปฏิบัติเช่นเดิมตราบจนทุกวันนี้ โดยมีความคล้ายคลึงกับกรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งยังสามารถพัฒนารายได้การท่องเที่ยวโดยไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของประชากร ซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่และภูเก็ตเริ่มมีน้อยลงทุกวันตามความเจริญของเมือง หลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการรับรอง คาดว่าจะสำเร็จในปี 64

นายวรกิตติ กล่าวอีกว่า ส่วนด้านการทำตลาดท่องเที่ยวนั้นมีดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมณฑลยูนนานซึ่งมีประชากรถึง 70 ล้านคน รวมถึงชาวสปป.ลาวด้วย ดังนั้นจึงมีแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งถนนช่วงน่าน-หลวงพระบาง ซึ่งขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จ สามารถลดเวลาเดินทางได้มากกว่า 50% จากเดิม 9 ชม.เหลือเพียง 5 ชม. ตลอดจนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งแรก (Mega Store) และศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่อีกด้วย สำหรับโอกาสที่นักลงทุนมองเห็นคือโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เชื่อมจีน-สปป.ลาว ซึ่งแล้วเสร็จปี 64 ซึ่งจะเป็นเส้นทางหลักที่จะส่งเสริมให้ชาวจีนมณฑลยูนนานเดินทางมา จ.น่าน ได้ง่ายขึ้นผ่านเส้นทางถนนหลวงพระบาง-ด่านชายแดนห้วยโก๋น ซึ่งทุกวันนี้มีรถสาธารณะของ บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) วิ่งให้บริการแล้ว

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จ.น่าน กล่าวว่า จากตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวพบว่าชาวยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง ชื่นชอบที่จะมาท่องเที่ยวเมืองน่าน เพื่อดูวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสีเขียว (Green Tourism) เพื่อดึงรายได้กลุ่มนี้ให้มากขึ้น ปัจจุบันเมืองน่านมีพื้นที่สีเขียวสัดส่วนมากถึง 85% ของทั้งหมด และมีธุรกิจโรงแรมสีเขียวมากกว่า 20 แห่งถือว่ามากที่สุดในเมืองไทย นอกจากภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรมที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นกระแสนิยมที่นักท่องเที่ยวคุณภาพจะเลือกที่พักที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะถือเป็นการรับผิดชอบต่อการเดินทางท่องเที่ยว สอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยที่เติบโตปีละ 27% 

ทั้งนี้ปัจจุบันการรับรอง Creative City ของกลุ่ม Unesco มีทั้งหมด 180 เมืองจาก 72 ประเทศทั่วโลก โดยในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ พบว่ามีแค่ 6 เมือง แบ่งเป็น ประเทศไทย 2 เมือง อินโดนีเซีย 2 เมือง ฟิลิปปินส์ 1 เมือง และสิงคโปร์ 1 เมือง ดังนั้น จ.น่านมีโอกาสจะเป็นเมืองที่ 7 ของอาเซียนและจะทำให้ไทยมีเมืองสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์มากที่สุดในอาเซียน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น