อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ทีคิวเอ็มซื้อกิจการทีเจเอ็นต่อยอดธุรกิจประกัน(คลิป)

ทีคิวเอ็มประกาศซื้อกิจการทีเจเอ็นเพิ่มช่องทางการขายประกันกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์-ผู้นำเข้ารถยนต์รายใหญ่-ซุปเปอร์คาร์ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 100 ล้านบาทปีนี้  คาด 5 ปีแตะ2,000 ล้าน อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.40 น.


นายอัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) เปิดเผยว่า บริษัทเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยรถยนต์ในกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์ และกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์ ที่มีฐานดีลเลอร์ 5 แห่งในสัดส่วน 100% เพื่อเป็นช่องทางในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าหมายในปีนี้ มีเบี้ยรับรวม 100 ล้านบาท และปี 67 เบี้ยรับรวมอยู่ที่2,000 ล้านบาท  
 
“การเข้าซื้อหุ้นของ บจก.ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ในครั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าจะทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เพิ่มและมีความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นเพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัทแล้ว ยังสามารถทำให้ ทีคิวเอ็ม มีรายได้เติบโตยั่งยืน จากกลุ่มของลูกค้าของ ที เจ เอ็น ซึ่งเป็นลูกค้าประกันภัยรถยนต์ของดีลเลอร์และผู้นำเข้ารถยนต์ในกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์และกลุ่มผู้นำเข้ารถยนต์ รวมถึงซุปเปอร์คาร์ล โดยในปัจจุบันมีฐานลูกค้าซึ่งสามารถทำยอดขายและมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจากประกันภัยรถยนต์ได้กว่า 30 ล้านบาท"


 
นางอัญชลิน  พรรณนิภา  ประธาน บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า   กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจของ บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ผ่าน 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่กลยุทธ์แรก ด้วยการขยายฐานดีลเลอร์และผู้นำเข้ารถยนต์ รวมถึงตัวแทนนายหน้าอิสระ ซึ่งภายในไตรมาส 3 นี้ ตั้งเป้าเพิ่มดีลเลอร์อีก 50 แห่ง และจะเพิ่มเป็น 100 แห่งภายในปีนี้ นอกจากนี้บริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนนายหน้าอิสระที่อยู่ในธุรกิจแล้วกว่า 200,000 ราย โดยตั้งเป้าสร้างตัวแทนนายหน้า 100,000 ราย ภายในระยะเวลา 5 ปี กลยุทธที่สอง ยกระดับงานบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกับทีคิวเอ็ม ด้วยบริการที่ครบวงจร
 
กลยุทธ์ที่สาม บริษัทมีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม TJN Anywhere โดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อยกระดับงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบขายและบริการ เน้นการสร้างระบบสนับสนุนกลุ่มตัวแทนที่จะเข้ามาร่วมงานกับ ที เจ เอ็น ให้ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกสถานที่ ทันต่อความต้องการของลูกค้ายุคดิจิทัล ได้แก่ ระบบคำนวณเบี้ยประกันวินาศภัย คู่มือช่วยการขายที่ตัวแทนสามารถใช้เป็นไกด์ไลน์ในการทำงาน เป็นต้น พร้อมกับการสร้างความสะดวกให้ลูกค้าด้วยการเลือกซื้อประกันภัยออนไลน์ผ่าน www.tjn.co.th 
 
กลยุทธ์ที่สี่ เป็นการสร้างตัวแทนนายหน้าอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการอบรม Intensive Agent Course เพื่อให้มีตัวแทนมีความรู้ด้านประกันภัย การนำเสนอและการบริการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานและเพื่อให้การทำงานเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมืออาชีพ และ กลยุทธ์ที่ห้า บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึงในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายการรับประกันภัยในส่วนของการรับประกันภัยเครื่องยนต์ สำหรับรถที่ทำประกันภัยผ่าน บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด 

 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40