อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

มทร. อีสานขอนแก่นลองโมเดลแทรม

มทร. อีสานขอนแก่นเผยปลายปีนี้ทดลองวิ่งแทรมน้อยรอบมหาวิทยาลัย ก่อนนำไปวิ่งรอบบึงแก่นนคร เร่งปั้นแทรมต้นแบบใช้เองแห่งแรกในไทย รองรับรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.20 น.


นายปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากที่ มทร.อีสาน ได้นำโบกี้รถราง (แทรม) ที่ใช้งานแล้ว (มือสอง) จำนวน 1 โบกี้ จากทางเทศบาลเมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่นได้มอบให้ จ.ขอนแก่น เมื่อเดือน มี.ค.62 มาไว้ที่มหาวิทยาลัย ตอนนี้ได้ศึกษาออกแบบตัวรถ สร้างระบบการวางราง ระบบจ่ายไฟฟ้าในการขับเคลื่อน และสถานี เพื่อนำมาทดลองวิ่งภายในมหาวิทยาลัยระยะทาง 450 เมตร มี 3 สถานี ได้แก่ 1.หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย 2.หน้าอาคารเรียนรวม อาคาร 12 และ 3.หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์ซ่อมบำรุง (เดปโป้) 1 แห่ง

นายปริญ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นแทรมน้อยจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 60-80 คนต่อเที่ยว ให้บริการนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยฟรี โดยจะให้บริการทุกวันและตลอดทั้งวัน ส่วนความถี่ในการเดินรถประมาณ 15-30 นาที หรือขึ้นอยู่กับปริมาณจำนวนผู้โดยสาร ซึ่งการนำแทรมน้อยมาทดลองวิ่งภายในมหาวิทยาลัยนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความคุ้นชินกับการใช้บริการระบบราง เนื่องจากคนต่างจังหวัดไม่เคยใช้บริการระบบรางมาก่อน รวมทั้งเรียนรู้การใช้ระบบรางร่วมกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (จยย.) และรถจักรยานด้วย อย่างไรก็ตามคาดว่าใช้เวลาดำเนินการ 6 เดือนแล้วเสร็จ และช่วงปลายปี 62 หรือต้นปี 63 เริ่มเปิดทดลองวิ่งภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวขอนแก่น หลังจากนั้นจะประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การจราจรแทรมน้อยที่วิ่งร่วมกับรถประเภทอื่นภายในมหาวิทยาลัย ความปลอดภัย และพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนนายปริญ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ออกแบบเตรียมแทรมน้อยไปวิ่งรอบบึงแก่นนครระยะทาง 4 กม. 8 สถานีด้วย เพื่อใช้เป็นห้องทดลองเรียนรู้ระบบรางเสมือนจริงสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน รวมทั้งศึกษาใช้ระบบรางพัฒนาเมือง และรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต สำหรับการรูปแบบการให้บริการ วันเวลา และค่าโดยสารนั้นต้องหาข้อสรุปร่วมกับทางจังหวัด และเทศบาลนครขอนแก่นอีกครั้ง

นายปริญ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างสร้างรถแทรมต้นแบบขนาดเท่าของจริงแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อนำมาวิ่งภายในมหาวิทยาลัย โดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ออกแบบรถราง ตัวโบกี้ และระบบส่งไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เบื้องต้นแทรมต้นแบบจะคล้ายกับรถแทรมน้อยที่มาจากทางเทศบาลเมืองฮิโรชิม่า รองรับผู้โดยสารได้ 80-100 คนต่อเที่ยว คาดว่าต้นปี 63 จะเริ่มสร้างรถแทรมต้นแบบได้ จากนั้นปลายปี 63 หรือต้นปี 64 จะสามารถนำมาทดลองวิ่งภายในมหาวิทยาลัย เพื่อทดสอบระบบเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การทำงานและความปลอดภัยได้ ก่อนที่จะนำไปทดลองวิ่งรอบบึงแก่นนครต่อและปลายปี 64 หรือต้นปี 65 จะสามารถผลิตแทรมได้เอง โดยวางเป้าหมายนำไปใช้กับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ขอนแก่น ช่วงสำราญ-ท่าพระ ระยะทาง 22.8 กม. ที่จะเปิดให้บริการต่อไปนายปริญ กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตามการสร้างแทรมต้นแบบนี้ เพื่อสอดคล้องกับโครงการร้อยแก่นสารสินธุ์ เมืองนวัตกรรมระบบราง ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตอนกลาง ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ที่ผลักดันและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมด้านระบบรางภายในประเทศหรือเกิดการผลิตรถแทรมใช้เอง เพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าแทรมจากต่างประเทศ เพราะการผลิตแทรมนี้จะใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็ก ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่สามารถใช้ยางพารามาทำได้ อาทิ โบกี้ เบาะที่นั่ง แรงสั่นสะเทือน หากผลิตแทรมใช้ในประเทศได้ทำให้ถูกกว่าการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 20-25% รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านระบบราง และสามารถใช้เป็นต้นแบบด้านระบบรางให้แก่ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในจังหวัดต่างๆ ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 63