อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

คลังโว"ฟิทช์"ขึ้นเรทติ้งออกตราสารหนี้ สะท้อนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง

อุตตม โว ฟิทช์ปรับอันดับออกตราสารหนี้ สะท้อนเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน การคลังเข้มแข็ง ยันบาทแข็ง แบงก์ชาติเอาอยู่ คลังไม่ก้าวก่าย  ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.24 น.

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ เรทติง ได้ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะยาวให้เพิ่มขึ้นจากระดับมีเสถียรภาพเป็นระดับเชิงบวก และคงอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการออกตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะยาวที่ระดับบีบีบีบวก ตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทระยะสั้นที่ระดับเอฟ1 และเพดานอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่ระดับ เอลบ  

“การปรับมุมมองความน่าเชื่อถือ เป็นผลมาจากฟิทช์มีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นว่าความเสี่ยงทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาค โดยสะท้อนจากความเข้มแข็งทางการเงินภาคต่างประเทศ และภาคการคลังสาธารณะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ประเทศไม่อ่อนไหวต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเงิน ในขณะที่ปัญหาทางการเมืองที่สำคัญได้รับการแก้ไขภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง”

นายอุตตม กล่าวว่า สำหรับทิศทางค่าเงินบาท มีปัจจัยที่กระทบอยู่ ทั้งด้านทำให้บาทอ่อนและบาทแข็ง ซึ่งฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้พูดถึงว่าการที่เงินดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัดต่างๆ ของไทยที่เข้มแข็ง อาจเป็นเหตุผลทำให้บาทแข็งขึ้นมาบ้าง ซึ่งเป็นตามธรรมชาติ ส่วนการดูแลอย่างที่ทราบ คลังเชื่อมั่นในธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการทำหน้าที่นี้ การดูแลค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคลังกับ ธปท.จะต้องมีการหารือร่วมกันในอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่า คลังจะเข้าไปแทรกแซง หรือก้าวก่าย โดยเฉพาะเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ให้เป็นการตัดสินใจของ ธปท. คลังไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32