อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

จร.ล่องใต้ให้ความรู้ผู้ประกอบการรายย่อยรุกตลาดเอฟทีเอ

“กรมเจรจาฯ” ควงสภาเกษตรกรแห่งชาติลงพื้นที่เฟ้นหาสินค้าเกษตรช้างเผือกแดนใต้ พร้อมติวเข้มเกษตรกรชี้ช่องรวยด้วยเอฟทีเอ เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.46 น.

นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.)  เปิดเผยว่า กรมจับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติในการลงพื้นที่ให้ความรู้และพบปะเกษตรกรในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค. 62 โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการพบหารือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกส้มจุกจะนะ ในอำเภอจะนะ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่อยู่ระหว่างการยื่นขอขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จะนำรายได้มาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และมีกำหนดประชุมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะม่วงเบาบ้านนาออก อำเภอสิงหนคร ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเฉพาะถิ่น เพื่อหารือเรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากการแปรรูปสินค้า
 
พร้อมกันนี้ยังพบหารือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ ที่ผลผลิตตาลโตนดสามารถนำใยตาลมาแปรรูปต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นกระเป๋า เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย เพื่อแสวงหาช่องทางขยายการส่งออกในประเทศคู่ค้าเอฟทีเอ เช่น อาเซียน จีน อินเดีย
 
“ในวันที่ 24 ก.ค.62  กรมฯจะร่วมกันจัดเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศที่จังหวัดสงขลาให้กับเกษตรกรในจังหวัดสงขลา พัทลุง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสตูล เน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ เช่น ผลไม้ (ส้มจุก มะม่วงเบา) ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป สินค้าประมง ผ้าทอพื้นเมือง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอฟทีเอ ช่องทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ  เป็นต้น”
 
ทั้งนี้ ในปี62 กรมผนึกกำลังกับสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” รวม 6 ครั้ง ซึ่งจัดในภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสุขภาพและปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกด้วย เอฟทีเอที่ไทยจัดทำกับประเทศคู่ค้า ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่แล้ว 5 ครั้งในจังหวัดต่างๆ คือ อุดรธานี ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และศรีสะเกษ ประสบความสำเร็จได้การตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23