อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

พาณิชย์ขู่ร้านค้ากักตุนน้ำอัดลมเจอโทษหนัก

พาณิชย์ยันน้ำอัดลมขึ้นราคาได้ไม่ต้องขอ ขู่ร้านค้ากักตุน ปฏิเสธการขายเจอโทษหนักปรับไม่เกิน 1.4แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 7ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.

นายประโยชน์  เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีเครื่องดื่มน้ำอัดลมปรับขึ้นราคาว่า สินค้าประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลมไม่ต้องขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน เพียงแต่ผู้ประกอบการแจ้งการปรับขึ้นราคาและเหตุผลมายังกรมให้รับทราบ เพราะสินค้าประเภทนี้ไม่ใช่สินค้าควบคุม เพียงแต่เป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีที่ต้องติดตามเท่านั้น

อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีร้านค้ากักตุน และปฏิเสธการขายเพื่อที่จะนำไปขายตั้งแต่วันที่ 1ส.ค.62ในราคาใหม่ ตรงนี้ถือว่ามีความผิดโทษปรับไม่เกิน 1.4แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเบื้องต้นทราบว่าสินค้าไม่ขาดตลาด ยังมีจำหน่ายตามปกติ แต่หากประชาชนพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งมายังกรมฯหรือสายด่วน 1569เพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทันที
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 24