อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

IMFชี้เศรษฐกิจไทยสัญญาณดี หนุนเดินหน้า'บัตรคนจน'

ไอเอ็มเอฟ บุกพบ อุตตม รมว.คลัง เชื่อมั่นเศรษฐกิจยังไทยแข็งแกร่งหลังการเมืองนิ่ง แต่แนะรัฐเร่งลงทุนในอีอีซี พร้อมหนุนเดินหน้าแจกเงินผ่านบัตรคนจน เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.51 น.

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 คณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ได้เข้าพบเพื่อรายงานผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี 62 โดยทางไอเอ็มเอฟระบุว่า เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ดีจากการบริโภคภาคเอกชน แม้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งทางการค้าสหรัฐฯ - จีน นอกจากนี้ยังระบุว่าไทยมีฐานะการเงินระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง จึงเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยรองรับจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

นอกจากนี้ไอเอ็มเอฟ ยังมองว่าการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี หลังมีความชัดเจนทางการเมืองและการลงทุนภาครัฐที่เป็นรูปธรรม แต่ไทยควรเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงแนะนำให้ไทยเร่งรัดการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

“คณะผู้แทนฯ ยังชื่นชมการดำเนินนโยบายการคลังของไทย โดยเฉพาะการออกกฎหมายพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561เพื่อกำหนดกรอบวินัยทางการเงินการคลังของประเทศ ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายสวัสดิการสังคมแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้มีรายได้น้อยรับประโยชน์กว่า 14.6 ล้านคน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันภายใตยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี และประเทศไทย 4.0”

นายอุตตมกล่าวว่า ตนได้ชี้แจงแผนนโยบายการคลังของไทยในระยะต่อไป จะสนับสนุนการลงทุนในโครงการอีอีซี รวมทั้งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งระบบรถไฟถนน ท่าเรือ และสนามบินต่าง ๆซึ่งปัจจุบัน ไทยได้ปรับปรุงกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) เพื่อดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ แล้ว นอกจากนี้จะเร่งปรับโครงสร้างภาษีในภาพรวมและพัฒนาระบบภาษีให้เป็นธรรมมากขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ๆ โดยมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งอนาคตที่มีทักษะขั้นสูง
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    82%
  • ไม่เห็นด้วย
    18%

บอกต่อ : 78