อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

เปิดศูนย์ติดตามมาตรการคุมยา-ค่าพยาบาลแพง

กรมการค้าภายในเปิดตัวศูนย์กำกับดูแลการกดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนหากพบผิดดำเนินคดีทันที พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.20 น.

นายประโยชน์  เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้เปิดตัวศูนย์กำกับดูแลการกดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์  โดยมีตัวแทนสถาบันการศึกษา วิชาการ และตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯในการเข้าไปตรวจสอบมาตรการต่างๆตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)ว่าโรงพยาบาลเอกชนได้ปฎิบัติตามมาตรการหรือไม่ และหากพบว่าไม่ปฎิบัติตามก็สามารถดำเนินคดีได้
 
ทั้งนี้ในเร็วๆนี้ทางศูนย์ฯก็จะเริ่มส่งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกไปตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนว่าได้มีการปฎิบัติตามคำสั่งหรือไม่  เช่น  ให้โรงพยาบาลต้องออกใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และใบแจ้งราคายา ให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้า โดยใบสั่งยาอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้า รูปแบบยา ขนาดหรือปริมาณ จำนวน วิธีใช้ ระยะเวลาในการใช้ ส่วนใบแจ้งราคายาต้องประกอบด้วยชื่อยาตามใบสั่งยาและราคาต่อหน่วย หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี /ปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นอกจากนี้หากไม่แจ้งราคาซื้อ-ราคาจำหน่ายตามที่ประกาศกำหนดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี /ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง เป็นต้น
 
“ในปลายเดือนนี้กรมฯก็จะมีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เฉพาะเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพง หรือค่ายาแพง เป็นการเฉพาะซึ่งอยู่ชั้น 3 ของกรมฯและเป็นมุมที่แยกออกมาจากร้องรับร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องอื่นๆออกมา ขณะเดียวกันศูนย์กำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการฯ นั้นถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกที่เข้าไปตรวจสอบโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ชาวบ้านมาร้องเรียน หรือบางกรณีชาวบ้านร้องเรียนมาทางศูนย์ก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบเหมือนกับหน่วยงานตรวจสอบเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งหากพบความผิดก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายทันที”
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 20