อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

ขนส่งฯ เผยผลตรวจเข้มรถสาธารณะ 15,464 ราย

กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจเข้มบริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถ จยย.รับจ้าง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เดือน มิ.ย.62 รวม 15,464 ราย พบลักลอบใช้รถ จยย.ป้ายดำรับ-ส่งผู้โดยสาร 154 ราย พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.27 น.


นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำเดือน มิ.ย.62 ดำเนินการตรวจสอบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ (จยย.) รับจ้าง รวมทั้งสิ้น 15,464 ราย พบการกระทำความผิด 837 ราย แบ่งเป็นตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ 7,323 ราย พบการกระทำความผิด 461 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 181 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด 80 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแท็กซี่ป้ายแดง) 41 ราย นำรถแท็กซี่หมดอายุมาให้บริการ 36 ราย

นางจันทิรา กล่าวต่อว่า ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ 5,967 ราย พบกระทำความผิด 183 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง 28 ราย บรรทุกผู้โดยสารเกิน 21 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง 12 ราย เพิ่มจำนวนเบาะที่นั่งเกินที่กฎหมายกำหนด 9 ราย สำหรับการตรวจสอบการให้บริการรถ จยย. 2,174 ราย แบ่งเป็นตรวจสอบรถ จยย. สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 321 ราย พบกระทำความผิดรวม 14 ราย ได้แก่ ใช้รถไม่ชำระภาษี 7 ราย ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) 6 ราย และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 1 รายนางจันทิรา กล่าวอีกว่า และเพิ่มมาตรการสุ่มตรวจสอบ รถจยย. ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถ จยย.ส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารอย่างผิดกฎหมาย โดยสุ่มตรวจสอบรถ จยย.ส่วนบุคคล 1,853 ราย พบกระทำความผิด 179 ราย ในจำนวนนี้พบการลักลอบนำรถ จยย.ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร 154 ราย เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 23/1 ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิดดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดทุกราย และส่งตัวเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ บันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่ทันทีนางจันทิรา กล่าวด้วยว่า ขบ. ตระหนักให้ความสำคัญกับการกำกับ ดูแล การให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนสูงสุด มีมาตรการลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการเป็นประจำ เพื่อควบคุมกำกับดูแลการให้บริการให้มีมาตรฐานคุณภาพ ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายหรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการ เช่น เข้มงวดและลงโทษขั้นสูงสุดกับพนักงานขับรถที่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หรือไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร

นางจันทิรา กล่าวต่อว่า รวมถึงป้องกันการลักลอบนำรถผิดกฎหมาย หรือรถส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาให้บริการ เพราะเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากผู้ขับรถไม่มีใบขับขี่สาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่มีข้อมูลในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของ ขบ. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ หากพบการให้บริการผิดกฎหมาย พบรถโดยสารไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18