อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

เผยหนี้คนไทยต่อหัว 7 ปี พุ่งกว่าเท่าตัวแตะ 1.5 แสน

ผู้ว่าธปท.เผยหนี้คนไทยต่อหัว 7 ปีพุ่งกว่าเท่าตัว จาก 7 หมื่นบาทคนเป็น 1.5 แสนบาท หนุนภาคธุรกิจ-แบงก์ช่วยรับผิดชอบต่อสังคมดูแลชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อม พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.25 น.

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า คนไทยติดกับดักหนี้ครัวเรือนเป็นอันดับต้นของโลกจนปัจจุบันหนี้ครัวเรือนอยู่ระดับ 78.7% ของจีดีพี เป็นผลมาจากภาคธุรกิจสนับสนุนให้ลูกค้าซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยและเกินความจำเป็น ทำให้คนไทยมีหนี้เร็ว ระยะเวลานาน และมีมูลหนี้มากขึ้น โดยคนไทยมีหนี้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจากปี 53 อยู่ที่ 7 หมื่นบาทต่อคน เป็น 1.5 แสนบาทต่อคนในปี 60 ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่รวมหนี้นอกระบบ หนี้ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และไม่รวมหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มจนอาจเกิดปัญหาสังคมได้ จึงต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาธปท.ได้ปรับปรุงการกำกับดูแลทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งการออกมาตรการให้สถาบันการเงินดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม(มาร์เก็ตคอนดักท์) และโครงการคลินิกแก้หนี้ การสร้างวินัยและความรู้ทางการเงิน โดยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยมีการขยายตัวสูงจากโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม พาผู้ซื้อไปเที่ยวต่างประเทศ และไม่ได้มีผู้อาศัยจริงค่อนข้างมาก รวมทั้งธนาคารพาณิชย์แข่งขันปล่อยสินเชื่อแบบผ่อนปรน มีให้เงินทอนเป็นเงินสดให้ผู้กู้ไว้ใช้ และปล่อยกู้เกินมูลค่าหลักประกัน(แอลทีวี)สูง ยิ่งทำให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสูงตามไปด้วยนอกจากนี้ธปท.ยังสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินเป็นความสำคัญของการรับผิดชอบทางสังคมทั้งการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการภาคธุรกิจมากขึ้น และส่งเสริมออกหุ้นกู้สีเขียว(กรีนบอนด์) จากปัจจุบันกรีนบอนด์ในไทยมีสูง 3 หมื่นล้านบาท เพราะหากไม่ดำเนินการจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่งที่ผ่านมายังพบการใช้ถุงพลาสติกในไทยมากถึง 500 ล้านถุง สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ทำให้ต้องกลับมาคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สะท้อนธรรมาภิบาลขององค์กรอีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41