อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

นำร่อง'บ้านเขียวขุนพิทักษ์บริหาร' ทำ'บ้านผีสิง'เป็นรร.-ร้านกาแฟ

ธนารักษ์ นำอาคารรัฐเก่า-บ้านผีสิง 200 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้เอกชนเช่าพัฒนาเชิงอนุรักษ์ ทำโรงแรมบูติก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เล็งนำร่องบ้านเขียว ขุนพิทักษ์บริหาร จ.พระนครศรีอยุธยา จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 15.23 น.


นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังรวบรวมพื้นที่ราชพัสดุ อาคารสำนักงานรัฐ อาคารที่พักข้าราชการ สิ่งปลูกสร้างโบราณ ที่มีสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเก่าแก่ มีประวัติเรื่องราวลี้ลับ หรือบ้านผีสิงทั่วประเทศประมาณ 200 แห่ง มาจัดทำการเปิดให้ภาคเอกชนเช่า เข้ามาลงทุนพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เช่น โรงแรมบูติค ร้านอาหาร และร้านกาแฟ โดยมีเงื่อนไขผู้ร่วมประมูลจะต้อง พัฒนาเชิงอนุรักษ์สภาพตัวอาคารไว้คงเดิม เพื่อช่วยดูแลรักษาสถานที่สำคัญของประเทศทั้งนี้การรวบรวมอาคารเก่าเหล่านี้อยู่ใน โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยเบื้องต้นอาคารที่น่าสนใจ เช่น บ้านเขียว หรือบ้านของขุนพิทักษ์บริหารเป็น บ้านโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 อายุเกินกว่า 100 ปี ที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารกรมศุลกากร จังหวัดหนองคาย รวมถึงอาคารเก่าในเขตกรุงเทพมหานคร 21 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีมูลคเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

“เดิมทีอาคารเหล่านี้เป็นอาคารเก่า เป็นบ้านโบราณ มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมเก่าแก่มาหลายร้อยปี แต่ปัจจุบันบางหลังก็มีการปล่อยร้าง หรือมีประวัติมีเรื่องราวเหนือธรรมชาติ เป็นบ้านผีสิง กรมฯจึงเห็นควรนำมาจัดทำแผนปรับปรุงเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยให้เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนา เพราะหากกรมฯจะเข้าไปพัฒนาเองอาจต้องใช้งบประมาณมาก”
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

บอกต่อ : 171