อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

"จุรินทร์"ถกเอกชนแก้ส่งออกบ่ายโมงวันนี้

จุรินทร์นั่งหัวโต๊ะร่วมประชุมกรอ.พาณิชย์นัดแรก ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนส่งออกไทยท่ามกลางผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีน พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.47 น.

น.ส.บรรจงจิตต์ อังคสุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  ในวันที่ 14 ส.ค. นี้นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ จะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ. พาณิชย์) ช่วงเวลา13.00 น. เพื่อที่จะรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนอย่างหอการค้าไทย สภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สมาคมธนาคารไทย เป็นต้น เกี่ยวกับสถานการณ์การส่งออกและปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะนำข้อมูลไปประชุมร่วมกับผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(ผอ.สคต.)ในวันที่ 28 ส.ค.นี้


ทั้งนี้ทางกรมก็ได้สั่งการให้ผอ.สคต.เตรียมข้อมูลเจาะรายสินค้าในทุกตลาดทั้งตลาดหลัก  ตลาดเก่าและ ตลาดใหม่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่า สินค้าไทยหายไปจากตลาดแค่ไหนและโอกาสของการส่งสินค้าไปยังตลาดจะมีโอกาสเพิ่มมากน้อยแค่ไทยในภาวะที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน

 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  กล่าว“วันที่ 14 ส.ค.นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ. พาณิชย์) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งออก รวมถึงผลักดันให้การส่งออก ของไทยให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ส่วนเป้าการส่งออก 3 % นั้นขณะนี้ยังยืนยันเป้าเดิมอยู่ โดยกระทรวงมีแผนที่การส่งออกคือ รักษาตลาดเดิม หาตลาดใหม่และฟื้นฟูตลาดเก่า “
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13