อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดตัว50แบรนด์น้องใหม่ลุยส่งออก

เอ็นอีเอปั้นผู้ส่งออกหน้าใหม่ 10,000 รายเพื่อพัฒนาเป็นผู้ส่งออกพร้อมทั้งเปิดตัว 50 แบรนด์น้องใหม่ลุยตลาดโลก พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.53 น.

นายนันทพงษ์  จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  (เอ็นอีเอ) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเปิดตัว 50 แบรนด์สินค้าไทยส่งออกหน้าใหม่ว่า ในปี 62 เอ็นอีเอได้พัฒนาบรรดาพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงนักศึกษาและประชาชนจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศให้เป็นผู้ส่งออก 10,000 ราย คาดว่าส่งออกสินค้าได้ทันทีภายในปีนี้ 20% หรือ 2,000 ราย และสามารถสร้างรายได้ส่งออกเฉลี่ยรายละ 1-10 ล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร,เครื่องดื่ม,สินค้าไลฟ์สไตด์,อัญมณี,แฟชั่น,เครื่องนุ่งห่ม,เครื่องสำอาง และนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น
 
นอกจากทางเอ็นอีเอก็ได้ร่วมมือกับบริษัทคิงเพาเวอร์ ผู้ให้บริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์และได้รับสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดกร (ดิวตี้ฟรี) ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานยนต์ในภูมิภาคอีกหลายแห่ง เพื่อจัดเลือกในการนำสินค้าจากผู้ส่งออกหน้าใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจากเอ็นอีเอ มาจำหน่ายในสนามบิน ซึ่งเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ง่าย พร้อมทั้งมีการร่วมมือกับบริษัทเทรดเดอร์หรือตัวแทนส่งออกในการคัดเลือกสินค้าไปส่งออกด้วยนอกเหนือจากที่ผู้ประกอบการส่งออกเอง
 
“ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงจากตลาดโลกมีมากจนกระทบการส่งออกไทย ซึ่งการปั้นผู้ประกอบการจากท้องถิ่นต่างๆให้เป็นผู้ส่งออกถือว่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเม็ดเงินจะเข้าประเทศทั้งหมด ซึ่งต่างจากตัวเลขการส่งออกของบริษัทข้ามชาติ ที่ช่วยเศรษฐกิจไทยได้แค่ระดับหนึ่งเพราะต้องรับว่าเงินส่วนหนึ่งก็ต้องออกไปสู่บริษัทแม่และที่สำคัญวัตถุดิบส่วนหนึ่งก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศด้วย”
 
นายนันทพงษ์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 63 เอ็นอีเอจะพัฒนาผู้ประกอบการในต่างจังหวัดให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อผลักดันให้เป็นผู้ส่งออกตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ โดยจะลงพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นจากในปี 62 ที่เอ็นเออีได้ดำเนินโครงการต้นกล้า ทู โกลไปแล้วใน  3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก ภาคกลาง โดยได้จัดอบรมทั้งหมด 4 ระยะ โดยเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ การเรียนรู้เทคนิคของการสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่าย
 
นอกจากนี้พัฒนาให้ ผู้ประกอบการได้รับความรู้กระบวนการค้าระหว่างประเทศอย่างถูกต้อง, การเข้าใจถึงแก่นแท้ของการตั้งราคาบรรจุภัณฑ์ สำหรับการทำการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถนำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของกิจการได้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18