อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

กสอ.ผนึกกองทุนหมู่บ้านสร้างศก.ชุมชนเข้มแข็ง

กสอ.ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านฯต่อยอดดันซีไอวี ดึงดูดท่องเที่ยว ช่วยศก.ฐานรากเข้มแข็ง พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 19.21 น.

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พร้อมด้วยนายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางการบูรณาการร่วมกันเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐว่า กสอ. ร่วมกับสทบ.หารือบูรณาการร่วมกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งกสอ.สามารถช่วยเหลือทั้งในด้านการให้ความรู้ เครื่องจักรอุปกรณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ

รวมถึงการแก้ปัญหาการตลาด เนื่องจากกสอ.สามารถช่วยเหลือให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่แพลทฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ได้ เช่น อาลีบาบา อีเบย์  และอะเมซอน ซึ่งแพลทฟอร์มเหล่านี้เป็นพันธมิตร กับก
สอ.ทั้งหมด ขณะที่สทบ.มีศักยภาพในแง่เงินทุน เครือข่าย และข้อมูลบิ๊กดาต้าของชุมชน ซึ่งสทบ.จะทำการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจะร่วมกับกสอ.พัฒนาองค์ความรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าตามความต้องการของตลาด การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวว่า กสอ. จะนำความรู้เรื่องโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือซีไอวี มาต่อยอดให้พึ่งพาตนเองได้ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ดึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เป้าหมายคือสร้างหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน อย. เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าชุมชน
 
               
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18