อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

"4แบงก์ใหญ่"พาเหรดหั่นดอกกู้ ขานรับนโยบายธปท.

4 แบงก์พาณิชย์ขนาดใหญ่ตอบรับดอกเบี้ยนโยบาย ลดดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลดภาระผู้ประกอบการเอสเอ็มอี-ประชาชนรายย่อย พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.14 น.

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากรายย่อยชั้นดี(เอ็มอาร์อาร์)และดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี(เอ็มโออาร์)ลดในอัตรา 0.25% ต่อปีจากปัจจุบันเอ็มอาร์อาร์และเอ็มโออาร์อยู่ที่ 7.12% ทำให้ลดลงเหลือ 6.87% ต่อปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.62 เป็นต้นไป เพื่อลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี และประชาชนรายย่อย เช่น ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

“ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยได้ฟื้นตัว จึงพร้อมที่จะตอบสนองต่อทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เหลือ 1.5% ต่อปีด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเอ็มโออาร์ และเอ็มอาร์อาร์ลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีและแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้ารายย่อย เนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มลูกค้าดังกล่าวใช้เป็นส่วนใหญ่”นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า กรุงไทยได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มอาร์อาร์และเอ็มโออาร์ลงอีก 0.25% ต่อปีเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเผชิญกับภาวะความผันผวนของค่าเงินและสงครามการค้า พร้อมทั้งตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย และยังแบ่งเบาภาระให้เอสเอ็มอี รวมทั้งลูกค้ารายย่อยให้ประคองตัวและฟื้นตัวจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 62 เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์และเอ็มโออาร์ของธนาคารเหลือ 6.87% ต่อปีนายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มโออาร์ และเอ็มอาร์อาร์ ลง 0.25% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.นี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเอ็มอี ในเรื่องการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และจะช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวม สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ลดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ลง 0.25% มาอยู่ที่ 7.12% และลดดอกเบี้ยเอ็มโออาร์ลง 0.125% มาอยู่ที่ 6.745% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับที่ต่ำที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย สนับสนุนการปรับตัวต่อความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า จึงขานรับทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของ กนง. มีผลวันที่ 15 ส.ค.นี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16