อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เคาะประกันราคาข้าวสูงสุดตันละ1.5หมื่นบ.จ่ายตรงชาวนา

ประชุม 3 ฝ่าย เคาะราคาประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว 5 ชนิด สูงสุดตันละ 1.5 หมื่นบาท จำกัด 40 ไร่ จ่ายเงินตรงชาวนา เตรียมชงนบข.อนุมัติ ด้านชาวนาระบุพอใจ เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 18.20 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี  และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม 3 ฝ่ายประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนเกษตรกร และภาครัฐ เห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว ในข้าว 5 ประเภทได้แก่ 1.ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ในความชื้น 15% โดยประกันรายได้ให้ไม่เกินละ 30 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่, 2.ข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ไม่เกิน 16 ตัน หรือไม่เกิน 40 ไร่ , 3.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 14 ตัน

สำหรับข้าวประเภทที่ 4 คือ ข้าวหอมนอกพื้นที่ หรืข้าวหอมจังหวัด ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 40ไร่ หรือไม่เกิน 16 ตัน และ 5.ข้าวหอมปทุม ไม่เกิน 11,000 บาท ต่อตันไม่เกิน 40 ไร่ หรือไม่เกิน 25 ตัน" จากนี้ไปจะนำเข้าที่ประชุม หารือ นบข. หรือคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ก่อนเพื่อกำหนดเวลาต่อไป ส่วนงบประมาณก็ต้องหารือในที่ประชุม นบข.เช่นกัน"

ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. ส่วนหลักเกณฑ์กลางในการอ้างอิงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์อ้างอิงโดยประกาศราคาอ้างอิงทุก 15 วัน

ขณะเดียวกันจะมีมาตรการคู่ขนานจะดำเนินการด้านการผลิตโดยลดต้นทุนการผลิต บริหารจัดการค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และโครงการประกันภัยพืชผล เช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปี

นอกจากนี้ยังมีมาตรการประหยัดตลาด คือ การตลาดนำการผลิตการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวที่ผ่านมาตรฐานการเพาะปลูก และการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ส่วนมาตรการระยะยาว คือ การพัฒนาชาวนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว

ส่วนมาตรการด้านการตลาดนั้น งานเร่งด่วนคือการปรับสมดุลโดยการให้สินเชื่อชะลอการขาย การใช้สินเชื่อโดยสถาบันเกษตรกรหรือการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก การปรับปรุงทางด้านยุทธศาสตร์ข้าวไทย และการรักษาตลาดส่งออก ทั้งตลาดเดิม ตลาดเก่า คือ อิรัก และขยายตลาดใหม่

ด้านนายสุเทพ คงมาก ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า พอใจกับราคาข้าวที่รัฐบาลรับประกันเชื่อว่าจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนต่าง โดยชาวนายอมรับในหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ได้หารือกัน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 20