อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ยอดจองสลากธอส.ชุดวิมานเมฆทะลัก 46,384 หน่วย(คลิป)

ธอส.จัด Random รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ชุดวิมานเมฆ มีผู้เปิดบัญชีเงินฝากจำนวน 19,460 บัญชี ยอดจองซื้อสลากทะลุ 46,384 หน่วย จากเป้าที่ตั้งไว้ 27,000หน่วย เล็งออกสลากอีก2 ชุดปลายปีนี้ อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 06.45 น.
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารเปิดให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 หน่วย รวมเป็นจำนวนเงิน 27,000 ล้านบาท โดยเปิดบัญชี “เงินฝากออมทรัพย์รับโชค” เพื่อเตรียมจองซื้อสลากฯ ที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 15 ส.ค. 62พบว่า มีผู้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคจำนวน 19,460 บัญชี คิดเป็นยอดจองซื้อสลากจำนวน  46,384 หน่วย หรือ 46,384 ล้านบาท มากกว่ากรอบวงเงินรวมถึง 19,384 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าประชาชนจำนวนมากต่างมีความต้องการที่จะออมเงินกับสลากออมทรัพย์แบบพรีเมี่ยมของธอส. ที่มีจุดเด่นทั้งในด้านของผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 42,000 บาท หรือคิดเป็น 1.4% ต่อปีนอกจากนี้มีโอกาสถูกรางวัลสูงถึง 0.1% เพราะกำหนดออกรางวัล ทุกเดือน ๆ ละ 27 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท หรือตลอด 3 ปี คือ 972 รางวัล โดยในวันนี้ธนาคารกำหนดให้มีการ Random รายชื่อลูกค้าทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากจำนวน 22,000 หน่วย   ด้วย Software มาตรฐานสากล โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งได้ร่วมสังเกตการณ์  การ Random ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนหน่วยที่จองซื้อไปจนถึงผลการ Random  ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดสรรให้ผู้มีอุปการะคุณ จำนวน 5,000 หน่วย โดยสามารถตรวจสอบผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ซื้อสลากได้ที่ Mobile Application : GHB All และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับ สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ แต่ละใบจะมีเลข 7 หลัก แบ่งเป็น  3 หมวดหมายเลข หมวดละ 9,000 หน่วย ประกอบด้วย 1.หมายเลข 9181000 – 9189999, 2.หมายเลข  9191000 – 9199999 และ 3.หมายเลข 9361000 – 9369999 กำหนดให้มีการออกรางวัลทุกวันที่ 16    ของเดือน ภายหลังกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000ทั้งนี้มีแผนออกสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาทในวงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนเกินที่ลูกค้าจองไว้จากรุ่นแรกแต่พลาดโอกาส  โดยอัตราดอกเบี้ยอาจไม่ถึง 1.4% เนื่องจากช่วงนี้ดอกเบี้ยปรับตัวลง  นอกจากนี้เตรียมออกสลากอีก 2 ชุด คือ ราคาหน่วยละ 10 ล้านบาท จำหน่าย 3,000 หน่วย จำนวน 30,000 ล้านบาทปลายปีนี้อายุ 3 ปี รางวัล และราคาหน่วยละ 50,000 บาท จำหน่ายอีกจำนวน  1 ล้านหน่วย วงเงิน 50,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี  เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินสำหรับลูกค้ารายย่อย  โดยเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากจะนำมาปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำ

ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นการนำเงินจากการจำหน่ายสลากชุดวิมานเมฆ 27,000 ล้านบาทมาปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 3% คงที่ 3 ปี  เพื่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น  เน้นที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท  แต่ต้องหารือกับกระทรวงการเพื่อไม่ให้กระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและแผนธุรกิจของธนาคาร   โดยพร้อมปล่อยสินเชื่อเมื่อได้รับเงินจากการจำหน่ายสลากออมทรัพย์อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้   ส่วนกำไรปีนี้ตั้งไว้ 13,000 ล้านบาท  ซึ่งในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่ออยู่ที่ 107,000 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปีตั้งไว้ 203,000 ล้านบาทคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22