อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

"จุรินทร์" เป็นประธานงานครบรอบ99 ปีกระทรวงพาณิชย์

“จุรินทร์”เป็นประธานจัดงานครบรอบ 99 ปี กระทรวงพาณิชย์ พร้อมมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการค้าและการพาณิชย์ จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.51 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์  ได้เป็นประธานงานครบรอบ 99 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 62 โดยได้มอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการค้าและการพาณิชย์ , มอบรางวัลข้าราชการดีเด่น และ        ยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม  โดยรางวัล “เพชรพาณิชย์” มีผู้ได้รับรางวัลรวม 15 ราย ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย คือ นายอนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย , นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และบริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด , นายสมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Prompt Design จำกัด , นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ กรรมการนักวิจัย บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด และนายมานพ แก้วโกย ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ขวัญทุ่งกุลา

ส่วนสาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย ได้แก่ นายมีชัย แต้สุจริยา ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2559 เจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน , ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น.ส.อนัญญา เค้าโนนกอก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และนายอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562 เจ้าของร้านเครื่องถมอุทัย

 

สาขาข้าราชการ 6 ราย ส่วนกลาง 3 ราย ได้แก่ น.ส.พัทยา เชิงสะอาด ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ น.ส.ฐิติมา งามทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน และนายปิติชัย รัตนนาคะ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และส่วนภูมิภาค 3 ราย ได้แก่ น.ส.จุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ นายนิยุทธ์ สืบสาย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำหรับรางวัลข้าราชการดีเด่น มีจำนวน 14 ราย ส่วนผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม มีจำนวน  9 ราย 


 
นอกจากนี้ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม “วันพาณิชย์” ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พาณิชย์ 99 ปี : ก้าวต่อก้าวสู่พาณิชย์ 4.0” ซึ่งกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคตตามทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  และเศรษฐกิจสีเขียว เพราะปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ ที่กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญ ที่จะเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยังช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12