อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"การบินไทย"ยันยังไม่เฉียดล้มละลาย

“การบินไทย” ยันยังไม่เฉียดล้มละลาย หนี้สินลดลงเพียบ ย้ำยังไม่มีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ด้วย ลั่นยังจำเป็นต้องซื้อเครื่องบินใหม่38 ลำการันตีไม่เป็นภาระต่อสถานะการเงินบริษัทแน่นอน อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 18.40 น.

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวลือจากสื่อสังคมออนไลน์ว่าการบินไทยอยู่ในสถานะใกล้ล้มละลายนั้น บริษัทฯ ขอยืนยันไม่ได้อยู่ในสถานะใกล้ล้มละลาย บริษัทฯมีสถานะการเงินโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินลดลง ซึ่งหนี้สินระยะยาวลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาท และหนี้สินรวมลดลงประมาณ 3,000 ล้านบาทโดยมีหนี้สินรวมณวันที่ 30 มิ.ย.61 จำนวน 248,264 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่30 มิ.ย.62 จำนวน245,447 ล้านบาทอีกทั้งการบินไทยมีทุนจดทะเบียนเพียง26,989 ล้านบาทน้อยกว่าสายการบินชั้นนำในระดับเดียวกันมากอาทิเจแปนแอร์ไลน์มีทุนจดทะเบียน52,443 ล้านบาทออลนิปปอนแอร์เวย์มีทุนจดทะเบียน92,187 ล้านบาทและคาเธ่ย์แปซิฟิคมีทุนจดทะเบียน68,032 ล้านบาท
        
นายสุเมธ กล่าวต่อว่า เมื่อเทียบความสามารถกำลังการผลิตของทุนจดทะเบียนของการบินไทยที่มีน้อยกว่าการบินไทยสามารถผลิตภายใต้สัดส่วนผลผลิต(ASK) ต่อทุนได้มากกว่าคาเธ่ย์แปซิฟิค3 เท่าออลนิปปอนแอร์เวย์6 เท่า และเจแปนแอร์ไลน์12 เท่าจึงเลี่ยงไม่ได้ที่บริษัทฯต้องใช้เครื่องมือเงินกู้ในการขยายงานซึ่งเป็นเรื่องปกติของการดำเนินงานของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำและบริษัทฯขอย้ำว่ายังไม่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ด้วย อย่างไรก็ตามครึ่งปีแรกของปี62 ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯไม่ได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่จัดการไม่ได้(Un-Management) แต่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้อยู่ในงบประมาณได้เช่นค่าเสื่อมราคาค่าเช่าเครื่องบินอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลดีจากเงินบาทแข็งประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดลงจึงทำให้ต้นทุนลดลงได้บางส่วน
        
นายสุเมธ กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการจัดหาเครื่องบินใหม่38 ลำนั้น ยืนยันว่ามีความจำเป็นในการดำเนินงานทางธุรกิจโดยไม่ได้มีข้อตกลงไว้ก่อนกับผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายใดๆทั้งสิ้น การดำเนินการจัดหาเน้นหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ทั้งนี้เงินทุนในการจัดหาเครื่องบินที่ต้องใช้ในภาคหน้า บริษัทฯจะดูตามความเหมาะสมกับสถานะการเงินของบริษัทฯในขณะนั้น ซึ่งการได้มาซึ่งเครื่องบินจึงไม่เป็นภาระต่อสถานะการเงินแน่นอน ทั้งนี้บริษัทฯมีเครื่องบินที่อยู่ในฝูงบินจำนวน103 ลำ ถ้าไม่ปลดระวางจะมีความจำเป็นต้องซ่อมใหญ่ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงสูงมาก และไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องบินใหม่.
    

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    85%
  • ไม่เห็นด้วย
    15%

บอกต่อ : 20