อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

คลังดึงอัยการ-ปปง.รับมือแก๊งแชร์ลูกโซ่-โกงดิจิทัล

คลัง ดึงอัยการ ตำรวจเศรษฐกิจ ปปง. เสริมเขี้ยวเล็บเจ้าหน้าที่ภูธร 120 คน รับมือแก๊งกลโกง แชร์ลูกโซ่ สินทรัพย์ดิจิทัล หลังมิจฉาชีพแสบพัฒนามุขใหม่ พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 06.49 น.

นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ภายใต้โครงการการป้องปรามการเงินนอกระบบ โดยได้มีตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุด กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มาร่วมให้ความรู้การแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และการฉ้อโกงทรัพย์สินดิจิทัล แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 120 คน  

“ธุรกิจเงินนอกระบบได้พัฒนารูปแบบกลโกงตลอดเวลา และขยายตัวออกไปในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นทำความเข้าใจกับรูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบ และวิธีการที่เหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้นำมาใช้ในการหลอกลวงประชาชน รวมทั้งการทำความเข้าใจกับกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนที่เป็นผู้เสียหายให้มากที่สุด

นายลวรณกล่าวว่า สำหรับรูปแบบการขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ มีลักษณะดังนี้  ไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงกับ สคบ.  แต่ดำเนินธุรกิจเน้นบังคับให้สมัครเป็นสมาชิกหรือมีเงื่อนไขให้สมาชิกต้องซื้อสินค้าเพื่อมีสิทธิในการเข้าร่วมธุรกิจโดยตรง ซึ่งสมาชิกไม่ต้องนำสินค้าไปเสนอขาย แต่เน้นให้ชักชวนบุคคลอื่นมาเข้าร่วมเครือข่าย โดยมีรายได้หรือผลตอบแทนมาจากการแนะนำที่คิดตามยอดสมาชิกที่สมัครเข้ามา นอกจากนี้ยังพบสินค้ามีราคาสูงแต่คุณภาพไม่ดี และผู้ซื้อไม่ได้ซื้อสินค้าเพื่อบริโภคแต่เป็นการซื้อสินค้าเพื่อหวังรับผลประโยชน์ตอบแทน  

ส่วนปัญหาการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงจะเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ มีการระดมทุนคล้ายแชร์ลูกโซ่ทั่วไป แต่นำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนจาก เช่น การขุดเหรียญดิจิทัล หรือการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ หรือการระดมทุนผ่านช่องทางไอซีโอ โดยผู้ระดมทุนทำเหมือนว่าจะพัฒนาโปรเจกต์ต่าง ๆ แต่ไม่ได้ทำจริงเป็นโครงการกระดาษ เพราะมีวัตถุประสงค์ต้องการระดมเงินจากประชาชนเท่านั้น ซึ่งสามารถสังเกตได้คือมักเร่งรัดให้ตัดสินใจลงทุน โดยเสนอผลตอบแทนที่สูงมีการการันตีผลตอบแทน หรือเสนอผลตอบแทนให้จากการหาสมาชิกใหม่ ไม่มีหนังสือชี้ชวนหรือมีแต่ไม่มีความชัดเจน  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34