อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ธอส.หวังมาตรการกระตุ้นศก.-ลดดอกเบี้ยดันสินเชื่อเข้าเป้า

ธอส.เผยยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ครึ่งปีแรกพลาดเป้า  89,373 ล้านบาท ระบุได้รับผลกระทบจากแอลทีวี  หวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ-การปรับลดดอกเบี้ยดันยอดสินเชื่อทั้งปีแตะ  203,000 ล้านบาท   พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 18.55 น.


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกว่า  ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ตามพันธกิจของธนาคารได้  89,373 ล้านบาท  67,248 บัญชี  แบ่งเป็นสินเชื่อปล่อยใหม่วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง จำนวน 45,682 ราย ทำให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/62 เทียบกับ ไตรมาสที่ 2/ 61 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,144,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.86% มีสินทรัพย์รวม 1,191,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.74%เงินฝากรวม 953,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.66% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน 53,554 ล้านบาท คิดเป็น 4.68% ของยอดสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้น 0.51% จาก ณ สิ้นปี 2561 ซึ่ง NPL อยู่ที่ 4.17% ของสินเชื่อรวม และมีกำไรสุทธิ 6,036 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยง (BIS Ratio) ยังอยู่ที่ระดับแข็งแกร่งมากที่ 14.94% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ า 8.50% ที่กำหนดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 “สินเชื่อปล่อยใหม่ที่ 89,373 ล้านบาท ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายในช่วง 6 เดือนแรกที่ตั้งไว้  100,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวันหยุดหลายวัน รวมถึงประชาชนยังอยู่ระหว่างการ ปรับตัวในการปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยการคุมระดับวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน หรือ Loan to Value (LTV) ของธปท. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เม.ย.  แต่ถือว่าผลกระทบต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้จากเดิมที่คาดว่าจะทำให้สินเชื่อปล่อยใหม่ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 30% จากเป้าหมายปีนี้อยู่ที่ 203,000 ล้านบาท และล่าสุด ณ วันที่ 31 ก.ค.62 พบว่าธนาคารสามารถปล่อย สินเชื่อใหม่รวมที่106,454 ล้านบาท”

สำหรับความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลที่จัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีทิศทางปรับลดลงหลังจากธปท.ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะเดียวกันประชาชนเริ่มปรับตัวรับเกณฑ์คุม LTV ที่ล่าสุดได้มีการผ่อนปรนการนับสัญญากรณีผู้กู้ร่วมที่ไม่มีชื่อ เป็นกรรมสิทธิ์จะเสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น รวมทั้งธนาคารยังได้ปรับปรุงวิธีการให้บริการ พร้อมกับจัดทำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มรายได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจมาก ขึ้น จึงทำให้คาดว่าจะมีปริมาณลูกค้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น และทำให้ธนาคารสามารถ ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมาย 203,000 ล้านบาทต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง ธนาคารเตรียมจัดทำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและผลักดันให้สินเชื่อใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ การนำเงินฝากที่ได้รับ จากการจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 ล้านบาท มาจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ไม่เกิน 3 ปีแรก สำหรับผู้มีรายได้น้อยและ ปานกลางที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการ ยกระดับการบริการรูปแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาบริการต่าง ๆ มาอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพิ่มเติม โดยเฉพาะ Mobile Application : GHB ALL ที่นอกจากให้บริการในด้านการชำระเงินกู้ ตรวจสอบสถานะ สินเชื่อ เช็คยอดเงินฝาก ดู statement และโอนเงิน ปัจจุบันยังมีฟังก์ชั่นที่ให้บริการได้เพิ่มเติม อาทิ การเชื่อมต่อกับ ระบบการค้นหาทรัพย์ NPA การหาสถานที่ตั้งสาขา การจองคิวเข้าใช้บริการ การเชื่อมต่อกับระบบสะสมแต้มเพื่อ ลุ้นรับของรางวัลในโครงการ GHB Reward และในเร็ว ๆ นี้จะสามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสลากออมทรัพย์ ธอส. อาทิ แจ้งผลการถูกรางวัล ก่อนจะพัฒนาให้สามารถตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-KYC ได้ต่อไปช่วงต้นปี 63  อย่างไรก็ตาม  ธนาคารตั้งเป้าหมายให้จำนวน Transactions ผ่านช่องทางดิจิทัล ประกอบด้วย Mobile Application : GHB ALL เครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ : LRM และเครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด : QR Non Cash Payment สิ้นปีนี้ อยู่ที่ 60% จากเดือนมิ.ย. อยู่ที่ 46% ซึ่งจะทำให้ธนาคารมีต้นทุนดำเนินงานต่ำลงสามารถออกผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้คนไทยมีบ้านเพิ่มขึ้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21