อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

สคบ.จับมือญี่ปุ่นลุยงานคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ.หารือคณะผู้บริหารจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น ร่วมกันยกระดับคุ้มครองผู้ความปลอดภัยสินค้าให้ผู้บริโภค เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 14.32 น.

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ.ได้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือถึงแนวทางการยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และจัดทำฐานข้อมูลด้านอุบัติเหตุที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือสำคัญสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเตือนภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยและญี่ปุ่น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนสินค้าอันตรายต่างๆ พร้อมทั้งทางญี่ปุ่นเองยังได้เข้ามาช่วยอบรมบุคลากรของไทยในเรื่องการดูแลผู้บริโภคที่เข้มแข็งอีกด้วย

ทั้งนี้จากการหารือเบื้องต้นไทยและญี่ปุ่นอาจมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างเมติ สคบ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ทั้ง 3หน่วยงานจะนัดหารือกันถึงรูปแบบของความร่วมมือครั้งนี้ต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบใดบ้าง มีเนื้อหาครอบคลุมอย่างไร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25